TVN24 Biznes | Z kraju

Urzędnicy krytycznie o CPK. "Obawa o utratę kontroli"

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
Puls Biznesu
CPK przybywa pracowników
CPK przybywa pracownikówTVN24
wideo 2/5
TVN24CPK przybywa pracowników

Wynik konsultacji międzyresortowych dla projektu CPK jest fatalny - pisze "Puls Biznesu. Według informacji gazety urzędnicy obawiają się utraty kontroli nad spółką i przekazywanymi jej obligacjami. Mają też niepokoić zmiany w przepisach ułatwiających inwestycję.

"Rząd stara się usprawnić realizację inwestycji w megalotnisko w Baranowie oraz prowadzących do niego linii kolejowych i dróg, przygotowywanej przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w urzędowych dokumentach nazywany także spółką celową. W celu sprawniejszej organizacji i zabezpieczenia finansowania resort infrastruktury planuje skomercjalizować Polskie Porty Lotnicze (PPL) i ich akcjami dokapitalizować CPK. Takie działania zapowiadał w 'PB' Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK" - przypomina gazeta.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

CPK - konsultacje międzyresortowe

"Ścieżkę uzgodnień międzyresortowych przeszedł już projekt ustawy, który zmienia m.in. przepisy różnych aktów prawnych, by ułatwić inwestycje w projekt CPK. Oprócz integracji spółek przewiduje on także przekazanie nowemu podmiotowi, czyli spółce celowej, papierów skarbowych na przygotowanie i realizację zadań. W planach jest też zmiana przepisów, która ma usprawnić nabywanie nieruchomości oraz budowę lotniska, szybkiej kolei i dróg" - pisze dziennik.

"Puls Biznesu" zauważa, że z opinii zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że wielu przedstawicieli rządowych resortów negatywnie oceniło zaproponowane zmiany.

Centralny Port KomunikacyjnyPAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

"Wątpliwości budzi m.in. podział kompetencji nadzorczych między pełnomocnikiem rządu ds. CPK a ministrem aktywów państwowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) obawia się też utraty kontroli nad decyzjami nowego podmiotu po dokapitalizowaniu akcjami PPL. Obawy wynikają z niejasnych zapisów obecnej nowelizacji prawa, które mają usprawnić projekt CPK, ale otwierają furtkę do niestosowania art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowy (UZZMP)" - czytamy.

Obawy resortu finansów

Według "Pulsu Biznesu" Ministerstwo Finansów ma mieć wątpliwości co do modyfikacji przepisów dotyczących dysponowania przez nową spółkę pieniędzmi przeznaczonymi jeszcze w ubiegłym roku przez rząd na I etap przygotowań i budowę lotniska oraz infrastruktury towarzyszącej.

Jak przypomina gazeta - limit dofinansowania przez skarb państwa przewidzianego na lata 2020-23 programu określono na 9,2 mld zł. Ministerstwo Finansów proponuje „rozszerzenie obowiązku sprawozdawczości”, by zwiększyć kontrolę nad ich wydawaniem. Przedstawiciele resortu finansów wskazują, że bieżący projekt ustawy wprowadza także nowe rozwiązania dotyczące finansowania spółki celowej skarbowymi papierami wartościowymi. „Projekt nie przewiduje limitu obligacji, jakie miałyby być przekazywane spółce celowej (...) To powoduje, iż wprowadzany do ustawy budżetowej na dany rok limit emisji skarbowych papierów wartościowych może okazywać się niewystarczający” — czytamy w opinii podpisanej przez Piotra Patkowskiego, wiceministra finansów. Tych propozycji resort nie akceptuje.

Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej, oraz przedstawiciele resortu klimatu mają zwracać uwagę, jak pisze dziennik, na proponowane w bieżącym projekcie zmiany przepisów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

"Wątpliwości budzić także ryzyko ograniczenia udziału społeczeństwa w konsultacjach czy brak zagwarantowania ścieżki odwoławczej, np. w przypadku decyzji dotyczących prac przygotowawczych. Dużo zastrzeżeń urzędników z różnych resortów dotyczy także modyfikacji przepisów budowlanych, by skrócić czas przygotowania i wykonania inwestycji. Obawiają się, że po zmianach prawnych niektóre projekty, np. dotyczące budowy dworców czy miejsc obsługi podróżnych, będzie można realizować na zgłoszenie, z pominięciem procesu zezwoleń. Uwagi dotyczą również regulacji mających usprawnić wykup gruntów. Część resortowych urzędników podkreśla też, że transakcje muszą uwzględniać rynkowe ceny i realia, a przepisy nie mogą ingerować w swobodę zawierania umów" - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Pełnomocnik rządu ds. CPK nie odniósł się jeszcze do opinii przedstawicieli resortów, a resort infrastruktury nie odpowiedział na pytania "PB” dotyczące ich zastrzeżeń.

Autor:mp

Źródło: Puls Biznesu

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości