Ważny termin dla tysięcy emerytek urodzonych w 1953 roku

Z kraju

Minister Rafalska o terminach wypłat Emerytury plustvn24
wideo 2/7

23 kwietnia upływa termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury dla kobiet z rocznika 1953 - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to kobiet, które od decyzji ZUS nie odwoływały się do sądu.

Komunikat ZUS dotyczy kobiet urodzonych w 1953 roku, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę - mając 55 lat i po przepracowaniu 30 lat.

Kobiety, które otrzymywały wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracowały, odprowadzając składki do ZUS, liczyły, że gdy osiągną wiek emerytalny, będą miały wyższe świadczenie - bo zakład doliczy dodatkowe składki.

Tymczasem 1 stycznia 2013 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym jeżeli ubezpieczony pobierał wcześniejszą emeryturę, to podstawę obliczenia emerytury powszechnej pomniejsza się o sumę pobranych już świadczeń. Czyli nie tylko emerytura nie będzie wyższa, ale zostanie wręcz obniżona.

Przepis ten zakwestionował w swoim wyroku z 6 marca Trybunał Konstytucyjny.

Termin niedługo mija

Wyrok oznacza, że kobiety te mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania. Tryb i termin zależy od tego, czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS. ZUS przypomina, że kobiety z rocznika 1953, które nie odwołały się od decyzji Zakładu do sądu, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego miały miesiąc na złożenie tzw. skargi o wznowienie postępowania do ZUS. Termin ten mija w przyszłym tygodniu, dokładnie 23 kwietnia. Z kolei panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu, po wyroku TK mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowego. Skargę powinny złożyć w tym samym sądzie, w którym zapadł wyrok. W tym przypadku czas na złożenie skargi mija 21 czerwca.

Zmiany dla tysięcy kobiet

ZUS zaznacza jednocześnie, że nie będzie mógł przeliczyć świadczenia tym paniom, którym od doręczenia decyzji minęło już 5 lat. "Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego jasno wskazują, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego decyzji nie można uchylić po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia" - podkreśla ZUS. ZUS dodaje, że kobiety, które nie występowały o emeryturę w wieku powszechnym, tylko o wcześniejszą i nadal ją pobierają, nie są zobligowane żadnymi terminami.

Z wyliczeń resortu pracy, do których dotarła PAP wynika, że ze zmiany, która będzie konsekwencją rzeczenia TK mogłoby skorzystać 112,5 tys. kobiet, a jej roczny koszt wyniósłby ponad miliard złotych.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock