Rok od zmian w systemie emerytalnym. Sprawdź, co się zmieniło

Z kraju

Co zmienia reforma emerytalna?

Przed rokiem rząd przeprowadził reformę emerytalną. Polacy do końca lipca 2014 roku musieli wybrać, czy ich składki emerytalne będą trafiały tylko do ZUS, czy też także do OFE. Takiego wyboru znów będzie można dokonać w 2016 roku.

Co zmieniła reforma emerytalna?

1. Zgodnie ze zmianami w systemie emerytalnym OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te trafiły na subkonta w ZUS.

Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

2. Warto przypomnieć,że z pensji każdego zatrudnionego na umowę o pracę obywatela co miesiąc potrącana jest składka na emeryturę - wynosi ona 19,52 proc. W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydowała się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE.

Każdy zainteresowany tym, gdzie odprowadzane są jego pieniądze, może to sprawdzić odwiedzając dowolny oddział ZUS, albo rejestrując się na stronie www.pue.zus.pl. Tam dowie się także, ile wynosi stan jego konta i prognozowana przyszła emerytura.

3. W zeszłym roku ZUS zarejestrował 2 mln 564 tys. 72 deklaracji osób, które chciałby, aby część ich składki trafiała także do OFE.

Liczba członków OFE przed otwarciem okienka transferowego wynosiła 16 mln 697 tys. 221 osób. Oznacza to, że OFE wybrało 15,4 proc. ubezpieczonych.

4. Warto podkreślić, że decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna. W kwietniu 2016 r. otworzy się kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę decyzji. Następne będą otwierane co cztery lata.

W OFE zostały 2 mln 564 tys. 72 osobyTVN24 Biznes i Świat

Osoby, które chcą odkładać całość swojej składki emerytalnej w ZUS nie muszą robić nic. Rząd bowiem tak skonstruował przepisy, że nasze składki automatycznie trafią do ZUS.

5. Bez względu na to, czy nasza składka trafia do ZUS czy do OFE, jest ona objęta dziedziczeniem. To znaczy, że część środków zgromadzonych na naszym subkoncie trafi do naszych najbliższych jeżeli nie dożyjemy emerytury lub jeżeli odejdziemy w ciągu trzech lat po uzyskaniu prawa do emerytury.

ZUS czy OFE? Blajer obala mityTVN24 Biznes i Świat

Autor: msz/gry / Źródło: tvn24bis.pl,