Konstytucja Biznesu w pięciu punktach. Sprawdź, co oznacza dla przedsiębiorców

Z kraju

Sadowski o uldze na startTVN24 BiS
wideo 2/8

Ulga na start, działalność nierejestrowa czy utworzenie instytucji rzecznika przedsiębiorców. To główne założenia Konstytucji Biznesu, która weszła w życie w poniedziałek i ma poprawić relacje między biznesem a administracją.

1. Ulga na start

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start.

Oznacza ona brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy dla osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą albo podejmującej taką działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Przedsiębiorca w tym czasie nie będzie podlegał ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności. Może natomiast podlegać ubezpieczeniom z innych, równoległych tytułów, na przykład z umowy o pracę.

Ulga na start jest dobrowolna. W każdej chwili przedsiębiorca może zatem zrezygnować z ulgi na start i dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może też zdecydować, że od pierwszego dnia działalności gospodarczej będzie opłacał składki i podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Co ważne przedsiębiorca, również ten, który skorzysta z ulgi na start, ma nadal obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Działalność nierejestrowa

Prawo przedsiębiorców wprowadza także pojęcie działalności nierejestrowej. Polega ona na tym, że osoby prowadzące działalność na mniejszą skalę lub okazjonalnie nie będą musiały jej rejestrować.

Drobna działalność zarobkowa będzie mogła być prowadzona w sposób wolny bez konieczności wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Za dobrą działalność zarobkową uważa się przychody do 50 procent minimalnego wynagrodzenia, obecnie 1050 zł miesięcznie. Chodzi na przykład o udzielanie korepetycji.

- Również osoba, która chce postawić pierwsze kroki w biznesie, będzie mogła zająć się rozwijaniem swojego pomysłu i poszukiwaniem klientów, zamiast skupiać się na formalnościach związanych z założeniem firmy - wskazał Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

3. Co nie jest zabronione...

Konstytucji Biznesu przyświeca zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

Jak wyjaśnił wiceszef ministerstwa przedsiębiorczości, oznacza ona, że każdy przedsiębiorca ma wolność wykonywania działalności gospodarczej, a administracja nie może ograniczać jego swobody bez jednoznacznej podstawy prawnej. - Jeżeli prawo czegoś nie wymaga albo nie zakazuje, to nie można przedsiębiorcy odmówić dokonania określonej czynności czy ukarać go za podejmowane działania - tłumaczył.

Jak dodał, przepisy obowiązujące od poniedziałku potwierdzają, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Każdy może zatem swobodnie zadecydować, czy chce rozpocząć i wykonywać działalność gospodarczą. Ograniczenia tej swobody mogą wynikać jedynie z wyraźnych, jednoznacznych przepisów prawa.

4. Rzecznik przedsiębiorców

Wraz z Konstytucją Biznesu pojawi się także nowy urząd - rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostanie on powołany przez premiera w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Wśród jego kompetencji znajdą się między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, a także o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Rzecznik będzie mógł także zwracać się do odpowiednich organów o wszczynanie postępowań administracyjnych w sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP i przystępować do nich oraz wnosić skargi do sądów administracyjnych w takich sprawach. Będzie mógł również zwracać się o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który w określonym postępowaniu naruszył reguły prawne i prawa przedsiębiorcy. Do zadań rzecznika będzie też należało wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji. Będzie mógł on także wesprzeć przedsiębiorcę, gdy ten na przykład będzie miał poczucie niesprawiedliwie nałożonej kary administracyjnej czy w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń.

5. Ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych

Ułatwienia zostały także przygotowane dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce.

Przede wszystkim chodzi o uporządkowanie przepisów, wcześniej porozrzucanych w kilku ustawach. Dzięki zmianom każdy zagraniczny przedsiębiorca może znaleźć w jednym akcie prawnym najważniejsze przepisy obowiązujące go w naszym kraju.

- Poprawi to orientację w wymogach polskiego prawa i ułatwi zagraniczne inwestycje w Polsce - zaznaczył Mariusz Haładyj.

To jednak nie wszystko. Wprowadzono bowiem także kilka porządkujących przepisów dotyczących funkcjonowania przedstawicielstw zagranicznych firm w Polsce. Po zmianach takie przedstawicielstwo może być ustanowione na dwa lata, a później okres jego funkcjonowania jest przedłużany na wniosek przedsiębiorcy.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: