Z kraju

Co jest w emerytalnym projekcie prezydenta. Najważniejsze punkty

Z kraju

tvn2460 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest prezydencki projekt ws. wieku emerytalnego

W ciągu następnych czterech lat koszt wprowadzenia zmian w emeryturach proponowanych przez prezydenta to 40 mld zł - czytamy w projekcie prezydenckiej ustawy, do którego dotarły "Fakty" TVN. Co jeszcze z niego wynika?

1. Głównym założeniem projektu jest przywrócenie przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma tutaj odniesienia do wymaganego okresu składkowego lub nieskładkowego, który uprawniałby do przejścia na emeryturę.

2. Drugą zmianą jest likwidacja instytucji emerytury częściowej. Projekt proponuje powrót do obowiązującego do końca 2012 roku rozwiązania, zgodnie z którym każdy, kto osiągnął wiek emerytalny, a nie ma uzbieranego wystarczającego kapitału, dostawałby minimalną emeryturę gwarantowaną. Pod jednym warunkiem: trzeba mieć 20 (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego. Okres ten miałby być taki sam dla różnych roczników ubezpieczonych. Do takiej emerytury dopłacałoby państwo.

3. Projekt określa też, że osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn przed dniem wejścia w życie ustawy (i spełniają pozostałe warunki), nabywają prawo do tego świadczenia z dniem wejścia w życie ustawy. Miałoby to być już 1 stycznia 2016 roku.

4. Projektowana ustawa bezpośrednio oddziałuje na następujące osoby: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia rolniczego; sędziów i prokuratorów; pobierających emerytury kapitałowe.

5. Poza zakresem nowelizacji pozostają natomiast zmiany wprowadzone w 2012 r. dotyczace emerytur służb mundurowych. Dla nich nie byłoby żadnych zmian.

6. Przyszły emeryt miałby prawo do przyjścia na świadczenie po osiągnięciu obowiązującego wieku, ale mógłby pracować dalej. Decyzja należałaby do niego.

7. Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do corocznego dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i przedkładania Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania. Miałoby to się odbywać do 31 marca następnego roku.

8. W uzasadnieniu do projektu nie podano symulacji, jak zmiana wieku emerytalnego wpłynie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ - PREZYDENT PROPONUJE ZMIANY W EMERYTURACH

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl