TVN24 Biznes | Z kraju

Rząd chce wprowadzić zakaz wyłączania prądu w zimie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd
Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd TVN24
wideo 2/4
TVN24Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd

Zakaz wstrzymywania dostaw energii elektrycznej w zimie w przypadku gdy odbiorca wrażliwy posiada zaległości w płatnościach w tym okresie - takie założenie znalazło się projekcie ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Rząd ma przyjąć przepisy w czwartym kwartale tego roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który ma wzmocnić ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jak wskazano, proponowane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy. "Wprowadzenie zmian w tym obszarze pozwoli na ochronę najsłabszej grupy odbiorców końcowych, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw" - czytamy.

Za projekt odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd chce przyjąć projekt ustawy w czwartym kwartale tego roku. Proponowanych przepisów nie opublikowano jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - zmiany

Wśród kluczowych zagadnień stanowiących podstawę projektowanej ustawy wymieniono m.in. zmianę definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz zmianę kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Projekt ma wprowadzić zakaz wstrzymania dostaw, w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych. Przepisy mają również zapewnić możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy energii elektrycznej o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi.

Ponadto szykowany projekt zakłada objęcie ochroną przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej.

W przepisach dokonano także modyfikacji wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu, dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Ceny prądu 2022

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej transmisji na Facebooku zadeklarował, że w 2022 roku na dopłaty do prądu rząd przeznaczy co najmniej 1,5 miliarda złotych, ale dodając, że "w kalkulacjach budżetowych dopuszczane są nawet wydatki na poziomie między 3 a 5 miliardów złotych".

Zdaniem szefa rządu, nawet ta pierwsza kwota, czyli 1,5 mld zł pozwoli zamortyzować dla biedniejszych rodzin wzrost kosztów związanych z podwyżką cen prądu.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości