Otrzymał umowę z czterokrotnie wyższą stawką. PGE wyjaśnia

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Gawlikowska-Fyk: konkurencja na rynku energii służy odbiorcom prądu i gazu
Gawlikowska-Fyk: konkurencja na rynku energii służy odbiorcom prądu i gazuTVN24
wideo 2/7
TVN24Gawlikowska-Fyk: konkurencja na rynku energii służy odbiorcom prądu i gazu

Stawka za kilowatogodzinę energii elektrycznej wzrosła czterokrotnie - poinformował pan Patrycjusz z Piotrkowa Trybunalskiego, który skontaktował się z redakcją Kontaktu 24. Stało się to po tym, jak jego umowę, jako sprzedawca rezerwowy, przejęło PGE. Spółka zaznaczyła, że klient nie ma możliwości rozliczania się na zasadach umowy z poprzednim dostawcą. Jednocześnie podkreśliła, że "w obliczu aktualnych rozwiązań prawnych trudno mówić o wyższych stawkach".

Sprzedawca rezerwowy dostarcza do odbiorcy energię elektryczną w sytuacji, gdy np. dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania energii z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy. Z taką sytuacją spotkał się pan Patrycjusz z Piotrkowa Trybunalskiego, który skontaktował się z redakcją Kontaktu 24 i przekazał, że z końcem roku niektórzy dystrybutorzy energii zaprzestali ją dostarczać. Wyjaśnił, że jego umowę od PGNiG - jako sprzedawca rezerwowy - przejęło PGE, jednak już z wyższymi stawkami.

PGE poinformowało nas, że w wyniku wspomnianej wyżej sytuacji do spółki przeszło około 10 tys. klientów. Spółka zaznaczyła, że klient nie ma możliwości rozliczania się na zasadach umowy z poprzednim dostawcą. "Formalnie, zgodnie z prawem energetycznym, nie ma takiej możliwości. Zasada zmiany sprzedawcy jest prawnie uregulowana i nie obejmuje ciągłości oferty poprzedniego sprzedawcy" - wyjaśniono w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.

Pan Patrycjusz poinformował, że stawka za kilowatogodzinę zwiększyła się czterokrotnie. - Wcześniej płaciłem około 40 groszy za kilowatogodzinę, a teraz 1,62 złotego - wskazał.

PGE wyjaśnia

Spółka PGE odnosząc się do tych informacji zaznaczyła, że "w obliczu aktualnych rozwiązań prawnych trudno mówić o wyższych stawkach". Spółka przypomniała, że "w 2023 r. klientów z gospodarstw domowych obowiązują zapisy Tarczy Solidarnościowej, która gwarantuje ceny na poziomie cen taryfowych (zatwierdzanych przez Prezesa URE) z 2022 r. lub średnich cen zatwierdzanych przez Prezesa URE".

"Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których Klienci korzystali z cen promocyjnych w 2022 r., których obowiązywanie kończyło się z końcem wspomnianego 2022 r. Taki stan rzeczy i tak nie wpływa na końcowe stawki, które są gwarantowane w ramach Tarczy Solidarnościowej. W takich przypadkach Klienci korzystają z cen zatwierdzanych przez Prezesa URE na rok poprzedni (czyli 2022). Wskazane regulacje dotyczą zużycia do 2000 kWh, powyżej tej wartości obowiązują preferencyjne ceny maksymalne" - dodano.

Zgodnie z przepisami zamrożenie będzie obowiązywało do określonych limitów rocznego zużycia: 2 megawatogodzin (MWh) rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Powyżej powyższych limitów zużycia będzie obowiązywał limit ceny prądu na poziomie 693 zł za megawatogodzinę.

Umowa sprzedaży rezerwowej

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, umowę sprzedaży rezerwowej operator systemu dystrybucyjnego zawiera ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz odbiorcy, o czym odbiorca powinien być poinformowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego sieci jest przyłączony w terminie 5 dni od zawarcia takiej umowy. Natomiast sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy egzemplarz takiej umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania od OSD oświadczenia o przyjęciu oferty oraz informuje odbiorcę o prawie do jej wypowiedzenia.

"Klient (odbiorca końcowy) wskazuje w umowie sprzedawcę rezerwowego i upoważnia operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia sprzedaży rezerwowej. Jeśli tego nie zrobi, rolę sprzedawcy rezerwowego pełni tzw. sprzedawca z urzędu. Dla klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja sprzedawcą rezerwowym jest PGE Obrót" - informowała spółka PGE Obrót w komunikacie opublikowanym w sierpniu 2022 roku.

URE wyjaśnił, że umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę.

Umowa ta może ulec rozwiązaniu: w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin wypowiedzenia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości