Urząd reaguje na ustawę w sprawie cen prądu. "Duże zaniepokojenie"

Z kraju

Szef kancelarii premiera o cenach prądu w 2020 rokuRMF FM
wideo 2/35

Urząd Regulacji Energetyki oczekuje od spółek nowych wniosków taryfowych, spełniających regulacje ustawy w sprawie cen prądu, która weszła w życie 1 stycznia - poinformował w środę URE. W komunikacie podkreślono także zaniepokojenie zamrożeniem opłat dystrybucyjnych oraz uszczupleniem kompetencji organu regulacyjnego w zakresie ustalania taryf za prąd.

"W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa energetyczne przedłożą wnioski taryfowe spełniające wymogi nowych regulacji prawnych" - napisano w komunikacie prasowym URE.

1 stycznia weszła w życie - przygotowana przez rząd i przyjęta w ekspresowym tempie przez parlament pod koniec grudnia - ustawa, która m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną, obniża opłatę przejściową i ustala ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników, obowiązujących w połowie 2018 r. Dodatkowo opłaty dystrybucyjne i przesyłowa mają pozostać na poziomie z końca 2018 r.

Jak poinformował w komunikacie URE, "szczególny niepokój budzi »zamrożenie« opłat dystrybucyjnych w kontekście konieczności realizacji szeregu prowadzonych przez przedsiębiorstwa sieciowe inwestycji, mających na celu w szczególności zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcom".

Odbieranie kompetencji

Jednocześnie regulator z "dużym zaniepokojeniem" przyjmuje uszczuplenie kompetencji organu regulacyjnego w zakresie ustalania cen i stawek opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych, co pozwalało równoważyć interesy odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych.

"W wyniku dotychczasowych rozważnych działań regulatora i dzięki starannie prowadzonym postępowaniom taryfowym przez ostatnie lata rachunki za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych pozostawały na niemal niezmienionym poziomie, a zarazem przyjęty w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE poziom kosztów uzasadnionych umożliwiał przedsiębiorstwom prowadzenie inwestycji niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego" - napisano w komunikacie.

Urząd wskazał, że po wejściu w życie zapisów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawowe uprawnienia regulatora wynikające z prawa energetycznego polegające na ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, w 2019 r. zostały w praktyce znacznie ograniczone.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Raporty: