CD Projekt zawarł porozumienie z Sapkowskim

Z kraju

Polska firma w rankingu 50 najciekawszych spółek świataTVN24 BiS
wideo 2/3

CD Projekt zawarł porozumienie z Andrzejem Sapkowskim, autorem sagi o Wiedźminie - poinformowała spółka w komunikacie. Szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione.

"Ze względu na zawarte w umowie zobowiązania stron do zachowania poufności, a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami" - napisano w komunikacie CD Projekt.

Podpisane porozumienie nadaje CD Projekt nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu.

Żądanie zapłaty

W październiku 2018 roku Andrzej Sapkowski wystąpił do CD Projekt z żądaniem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone we wcześniejszych umowach zawartych pomiędzy nim a spółką.

Z wezwania do zapłaty wynikało, że roszczenie opiewa na co najmniej 60 milionów złotych. W ocenie CD Projekt żądanie było bezpodstawne.

Spółka informowała wtedy, że jej zarząd dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże "rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy".

Autor: mb / Źródło: PAP