Jaka pensja wystarczy do życia? Oczekiwania Polaków szybko rosną

Z kraju


Oczekiwania dochodowe Polaków od 2015 roku znacząco wzrosły, można to wyjaśnić poprawą położenia materialnego Polaków, jaka nastąpiła w tym czasie - poinformowało Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w środowym komunikacie.

Jak wyjaśnił CBOS, w badaniu zapytano, ile, zdaniem ankietowanych, powinien wynosić dochód gospodarstwa domowego, aby możliwe było zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb, życie na średnim poziomie, oraz życie dostatnie, bez żadnych problemów finansowych.

Podstawowe potrzeby

W komunikacie CBOS "Wzrost oczekiwań dochodowych Polaków" podano, że z deklaracji wynika, iż przeciętny dochód netto na osobę (pensja po potrąceniu składek i podatków - red.), pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb, wynosi 1 tys. 467 zł, umożliwiający życie na średnim poziomie - 2 tys. 317 zł, natomiast pozwalający na dostatnie życie - 3 tys. 605 zł.

Jak przypomniano, według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w 2017 roku 1598 zł, czyli sytuuje się między dochodem pozwalającym na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb a dochodem umożliwiającym życie na średnim poziomie.

Oczekiwania rosną

Jak czytamy w komunikacie CBOS, dochody pozwalające na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb są w odczuciu respondentów znacznie wyższe niż przyjmowane granice ubóstwa, niezależnie od tego, czy brane są pod uwagę ubóstwo skrajne, relatywne czy ustawowe. Ośrodek poinformował, że od września 2015 roku oczekiwania dochodowe znacząco wzrosły. Według CBOS "można to wyjaśnić poprawą położenia materialnego Polaków, która nastąpiła w tym czasie". W okresie dzielącym oba badania nastąpił wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia, a także wzrost miesięcznego dochodu rozporządzalnego przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. "Uwzględniając niewielką inflację, która miała miejsce w okresie dzielącym oba badania, można zauważyć, że (...) oczekiwania dochodowe wzrosły o około 20 procent w przypadku dochodów pozwalających na życie dostatnie i na średnim poziomie (odpowiednio: 20 procent i 19 procent), a w przypadku dochodów pozwalających na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb - o 26 procent" - czytamy.

Najwyższe dochody

Z badania wynika, że gospodarstwa jednoosobowe deklarują, iż przeciętnie dochód netto potrzebny do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynosi około 2 tys. zł, umożliwiający życie na średnim poziomie - około 3 tys. zł, a pozwalający na dostatnie życie, bez żadnych problemów finansowych, to średnio około 4 tys. zł.

"Wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym wzrastają oczekiwania dochodowe, lecz nie wprost proporcjonalnie do liczby osób w gospodarstwie - postulowane dochody per capita spadają wraz z liczbą osób w gospodarstwie domowym" - napisano w komunikacie. Dodano, że najwyższe potrzeby deklarowały 4-osobowe gospodarstwa domowe (dwóch dorosłych i dwójka dzieci do 18. roku życia). Takie gospodarstwa potrzebują przeciętnie 4 tys. 29 zł netto, by żyć na podstawowym poziomie, 6 tys. 448 zł - aby żyć na średnim poziomie i około 9 tys. zł, by żyć dostatnio.

"Aspiracje dochodowe ściśle związane są z położeniem materialnym, a rodziny z jednym dzieckiem generalnie znajdują się w lepszej sytuacji materialnej niż te z dwojgiem dzieci - częściej deklarują, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze oraz mają wyższe dochody na osobę w gospodarstwie domowym" - podano.

Więcej zadowolonych

Więcej ankietowanych jest zadowolonych z warunków materialnych gospodarstw domowych, zwiększył się też odsetek tych, którym starcza na wiele bez gromadzenia dodatkowych oszczędności, a zmniejszył obawiających się biedy. Poinformowano też, że bardziej wygórowane oczekiwania dochodowe w odniesieniu do każdego poziomu zaspokojenia potrzeb deklarowali badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita. Wśród nich znaleźli się absolwenci wyższych uczelni, mieszkańcy największych miast (ponad 500 tys. mieszkańców), a spośród grup społeczno-zawodowych - kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. A jeśli chodzi o dochód pozwalający na dostatnie życie, to ponadprzeciętnie kwoty podawali (średnio) badani z miast liczących od 20 tysięcy do 99 tysięcy mieszkańców. W komunikacie zaznaczono, że oczekiwania dochodowe w istotny sposób zależą od sytuacji materialnej, wykształcenia, położenia społeczno-zawodowego oraz miejsca zamieszkania. W przypadku aspiracji dotyczących życia na podstawowym i średnim poziomie największe znaczenie odgrywa sytuacja dochodowa, natomiast jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące dostatniego życia – wykształcenie oraz przynależność do grupy społeczno-zawodowej. Podkreślono, że relatywnie skromne oczekiwania - zwłaszcza te dotyczące życia na podstawowym i średnim poziomie – formułują najmłodsi respondenci (18–24 lata).

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock