Jeden z największych banków w Polsce zmieni nazwę

Z kraju

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/4

Zwołane na 16 maja walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK zdecyduje o zmianie nazwy banku - wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze zdecydują również o zmianie siedziby banku z Wrocławia na Warszawę. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu, obejmujące nową nazwę banku oraz zmianę siedziby, wymagają uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Po przyjęciu stosownej uchwały przez walne zgromadzenie bank złoży wniosek do sądu rejestrowego.

Od dnia rejestracji w KRS bank będzie działał pod nową nazwą - Santander Bank Polska S.A. Bank zakłada, że nową nazwą będzie posługiwał się od września br.

Właściciel giganta

BZ WBK to trzeci największy bank w Polsce. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

"Dzięki nawiązaniu do nazwy jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Europie i na świecie, klienci naszego banku jeszcze silniej odczują przynależność do dużej międzynarodowej grupy finansowej. Bank już dziś udostępnia swoim klientom wiele rozwiązań, wypracowanych wspólnie z grupą, w oparciu o jej międzynarodowe doświadczenia, wiedzę ekspertów i potencjał rynkowy" - głosi komunikat banku.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze podejście do zmiany nazwy. Wcześniej, jeszcze kiedy prezesem banku był obecny premier Mateusz Morawiecki, na zmianę nie wyraziła zgody Komisja Nadzoru Finansowego.

Duże przejęcie

To nie koniec zmian. Na ostatni kwartał 2018 roku planowana jest finalizacja połączenia BZ WBK z częścią Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad domem maklerskim DB Securities.

W marcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie, stwierdzając, że taka transakcja nie narusza konkurencji.

W grudniu 2017 roku BZ WBK podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska. Wstępna cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK.

Zgodnie z umową BZ WBK kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem m.in. walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej DB Polska. Do Banku Zachodniego WBK włączona zostanie także sieć placówek przejmowanego banku. Po finalizacji transakcji klienci Deutsche Bank Polska staną się klientami BZ WBK.

Autor: ToL//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock