Z kraju

Gorsze oceny sytuacji w budownictwie i przemyśle. Nowe dane

Z kraju

[object Object]
Stasiak o Mieszkaniu plus: Są balkony i są windy TVN24 BiS
wideo 2/6

Oceny sytuacji w budownictwie we wrześniu są gorsze niż te formułowane w sierpniu - wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto, osłabiły się oceny koniunktury w przemyśle.

"We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem plus 5,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,7 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,8 proc. i 12,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Niewielki wzrost cen

Z badania wynika, że wrzesień jest czwartym z kolei miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie oczekiwania są mniej korzystne od przewidywań formułowanych w sierpniu. "Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Od marca br. prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest niewielki wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do przewidywanego w ostatnich pięciu miesiącach" - napisano. Spośród badanych podmiotów 29,6 proc. (przed rokiem 25,8 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. "Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem" - dodano.

Oceny w przemyśle

Z czwartkowych danych GUS wynika ponadto, że osłabiły się oceny koniunktury w przemyśle. We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6,3 wobec plus 7,4 w sierpniu. Z informacji GUS wynika, że we wrześniu oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. "Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale nieco ostrożniejsze od formułowanych w sierpniu. Sytuacja finansowa nie zmienia się, przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, podobnie jak przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania" - napisano w komentarzu. Badani przewidują wzrost zatrudnienia, zbliżony do planowanego w sierpniu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają też, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości