Sto milionów euro do wzięcia. Rusza nowy fundusz dla małych i średnich firm

Z kraju

ShutterstockPowstał kolejny fundusz dla małych i średnich firm

Fundusz o wartości 100 mln euro ma wesprzeć prywatne inwestycje w badania i rozwój. Przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących innowacyjne projekty, zaawansowane technologicznie, z komponentem badawczo-rozwojowym.

Należący do Polskiego Funduszu Rozwoju PFR Ventures podpisał umowę o finansowaniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

"Zarządzający funduszem funduszy PFR Ventures uruchamia fundusz Bridge CVC o wartości 440 mln zł (100 mln euro)" - głosi komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju przesłany tvn24bis.pl.

Wsparcie innowacyjności

- Dotychczas polskie firmy nie miały do dyspozycji tak znaczących środków na prowadzenie innowacyjnych przedsięwzięć i tak kompleksowych instrumentów rozwoju, skupionych w Polskim Funduszu Rozwoju, służących zwiększeniu skali biznesowej i zaawansowania technologicznego prowadzonej działalności – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Nowo uruchamiany fundusz ma na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wsparcie ma być udzielane na prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników. Fundusz zakłada pobudzenie prywatnych inwestycji w badania i rozwój, zwiększenie transferu technologii oraz wzrost zainteresowania korporacji innowacyjnymi projektami technologicznymi.

"Platforma współpracy"

Program obejmie dwie rundy finansowania. W ramach wyjątku dopuszczalne będą również inwestycje typu seed i inwestycje w trzeciej rundzie. Finansowanie udzielane będzie poprzez fundusze CVC, w których inwestorzy to duże przedsiębiorstwa i Polski Fundusz Rozwoju. Model zakłada finansowanie zwrotne w proporcji: 50 proc. wkład PFR, 50 proc. finansowanie prywatne pochodzące od korporacji. Szacunkowa przeciętna wartość inwestycji w spółkę wyniesie ok. 10-15 mln zł.

Fundusz Funduszy

Inwestycje w fundusze oraz w MŚP nastąpić mają w latach 2017-2020. Otwarty proces selekcji rozpocznie się w pierwszym kwartale 2017 r. PFR zakłada, że dzięki działalności PFR Ventures uda się zwiększyć możliwości finansowania innowacyjnych MŚP, a także skalę umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw. Planuje dostarczyć w ten sposób finansowanie przynajmniej kilkuset firmom.

Nowo powstały fundusz jest częścią programu NCBR BRIdge VC.

- Wykorzystując nowoczesne instrumenty finansowe, wspieramy komercjalizację wyników badań polskich naukowców - przeznaczamy na ten cel 450 mln euro. Pieniądze z Funduszu za pośrednictwem 10 funduszy VC będą inwestowane w małe i średnie firmy działające w obszarze nowych technologii. Zapewniając polskim przedsiębiorcom wsparcie kapitałowe funduszy wysokiego ryzyka, stwarzamy im warunki do rozwoju i odniesienia rynkowego sukcesu - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

- Co istotne, celem działania tworzonych funduszy VC będzie nie tylko wsparcie rozwoju stawiających na innowacje firm, ale także wypracowanie jak najlepszych wyników ekonomicznych, zwiększających stopę zwrotu z dokonanych inwestycji. Tym samym zwiększamy pozytywne oddziaływanie programu BRIdge VC na rozwój naszej gospodarki - dodał Gowin.

Zobacz: Trzy miliardy przez cztery lata na innowacje. Rząd chce wspierać start-upy (Film z 12.10.2016)

Autor: ag//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock