Brexit Polsce niestraszny. "Spokojnie obserwujemy sytuację"

Z kraju


- W ostatnich dniach widzimy silne umocnienie obligacji na rynku krajowym po zawirowaniach z końca ubiegłego tygodnia, związanych z wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii – obecnie rentowności są wyraźnie niższe niż przed głosowaniem - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał, że o pierwszym półroczu tego roku resort finansów ma sfinansowane ponad 70 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

- Po pierwszym półroczu sfinansowane mamy ponad 70 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych oraz utrzymaliśmy wysoki poziom płynnych środków złotowych i walutowych - ok. 56 mld zł na koniec czerwca - wyjaśnił Nowak.

Zapewnił, że realizowana dotychczas polityka emisyjna odzwierciedlona w wysokim stopniu sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych, jak i zgromadzona rezerwa płynnościowa, pozwalają na spokojną obserwację sytuacji i dostosowanie struktury podaży do bieżących uwarunkowań rynkowych.

Cenny portfel

Wiceminister poinformował, że w lipcu resort finansów planuje zaoferować standardowy zestaw obligacji, z umiarkowaną podażą na pierwszym przetargu. - 25 lipca na rynek wypłynie ok. 14 mld zł w związku z wykupem i obsługą obligacji, co weźmiemy pod uwagę, kształtując ofertę na drugi przetarg. W najbliższej przyszłości nie planujemy emisji bonów skarbowych- wyjaśnił. Zgodnie z komunikatem w maju br. portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 4,3 mld zł. Inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w obligacjach zapadających w horyzoncie jednego roku (o 0,9 mld zł) i zwiększyli w obligacjach średnioterminowych (o 2,1 mld zł dla terminów wykupu 2-7 lat), a zwłaszcza w długoterminowych (o 3,1 mld zł dla zapadalności powyżej 7 lat). - W czerwcu obserwowaliśmy dalszy wzrost zaangażowania nierezydentów w obligacje średnio- i długoterminowe, przy niewielkiej redukcji ich portfela obligacji krótkoterminowych - dodał Nowak.

Ile rynki straciły na Brexicie?

Ile rynki straciły na Brexicie?

Autor: PMB / Źródło: PAP