Idą dobre czasy na rynku pracy. Ale przedsiębiorcy są ostrożni

Z kraju

sxc.huBIEC: w kolejnych miesiącach rynek pracy powinien mieć się lepiej

W najbliższych miesiącach można się spodziewać umiarkowanej poprawy na rynku pracy - uważa Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w oparciu o wyniki kwietniowego Wskaźnika Rynku Pracy, który obrazuje przyszłe zmiany w wielkości bezrobocia.

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w kwietniu br. nie uległ zmianie w stosunku do wartości sprzed miesiąca" - wskazał BIEC w komunikacie.

Będzie lepiej

Dodano w nim, że od sierpnia 2013 r. wskaźnik ten wykazywał tendencję do obniżania się, a w ostatnich miesiącach skala jego spadku uległa niewielkiemu osłabieniu. "Tym samym w najbliższych miesiącach spodziewać się można umiarkowanej poprawy na rynku pracy. Trwały i znaczący spadek bezrobocia determinowany będzie trwałym i wyraźnym ożywieniem gospodarczym" - ocenili eksperci Biura.

Wskazali, że spośród składowych WPR, podobnie jak w poprzednim miesiącu, pięć oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozuje poprawę sytuacji na rynku pracy. Z kolei trzy zmienne prognozują wzrost wartości wskaźnika, a tym samym wzrost bezrobocia.

Prognozy ostrożne

Eksperci BIEC poinformowali, że prognozy przedsiębiorstw przemysłowych dotyczące wielkości zatrudnienia są ostrożne, z nieznaczną przewagą odsetka tych planujących redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi jego wzrost. Zaznaczyli jednak, że przewaga przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi prognozującymi wzrost liczby pracowników spadła.

"Zwolnienia w stosunkowo równym udziale planują jednostki małe, średnie i duże, głównie producenci odzieży oraz branża przetwarzająca koks i ropę naftową" - sprecyzowali eksperci.

"Największe pozytywne zmiany prognozowane są w branży farmaceutycznej i w przemyśle samochodowym" - dodali.

W marcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, spadła ponownie o 0,1 pkt proc. do 11 proc.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu