Dalej będą bić drobniaki. Zrezygnowali z kontrowersyjnego pomysłu

Z kraju

Najdroższe monety świataTVN24 BiS
wideo 2/6

Włoski rząd rezygnuje z planów przerwania bicia monet o nominale 1 i 2 eurocentów - podała prasa. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został wycofany, gdyż uznano, że tylko Unia Europejska może zdecydować o ich obiegu.

Bez oszczędności

Według prasy rząd doszedł do wniosku, że wstrzymanie wprowadzania monet do obiegu nie ma sensu. Przede wszystkim dokonano ponownych obliczeń, z których wynika, że nie przyniosłoby to jednak oszczędności, bo mennica musiałaby zwiększyć produkcję pięcioeurocentówek. Poza tym, jak się zauważa, mimo wstrzymania bicia najmniejszych monet, żaden właściciel sklepu czy baru nie mógłby odmówić ich przyjęcia. Przypomina się, że Europejski Bank Centralny przedstawił jasną opinię w reakcji na podobne rozporządzenia, podjęte między innymi w Finlandii wskazując, że decyzja w sprawie obiegu monet wspólnej europejskiej waluty należy nie do parlamentów narodowych, ale do Rady Europejskiej.

Skutki uboczne

Po rozważeniu tych wszystkich argumentów ministerstwo finansów uznało, że uchwalenie takiego kroku przez parlament Włoch byłoby błędem, a co więcej - przyniosłoby skutki uboczne w pozostałych krajach strefy euro w postaci różnicy między popytem i podażą. To z kolei mogłoby zmusić mennice w innych państwach do zwiększenia liczby wybijanych monet o nominale 1 i 2 eurocentów.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP