TVN24 Biznes | Z kraju

Bezrobocie sezonowe – definicja, przykłady i przyczyny

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Bezrobocie w czasie kryzysu
Bezrobocie w czasie kryzysuTVN24
wideo 2/4
TVN24Bezrobocie w czasie kryzysu

O bezrobociu sezonowym mówimy wtedy, gdy brak możliwości zatrudnienia wynika z pory roku i warunków atmosferycznych. Pojęcie to odnosi się głównie do branży rolniczej i budowlanej, a także turystycznej. Bezrobocie absolwentów szkół również można zaliczyć do sezonowego bezrobocia przez wzgląd na zwiększone zainteresowanie podjęciem pracy po ukończeniu szkoły.

Bezrobocie sezonowe w Polsce występuje przeważnie zimą.Na występowanie bezrobocia sezonowego największy wpływ mają warunki klimatyczne.Bezrobocie sezonowe najbardziej wyraźnie objawia się w branżach związanych z rolnictwem i sadownictwem.

Bezrobocie sezonowe – definicja

Według definicji znajdującej się w Encyklopedii PWN bezrobociem sezonowym nazwać można to, które jest spowodowane „okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej. Przede wszystkim dotyczy rolnictwa, jednak bezrobocie sezonowe związane jest także z takimi dziedzinami jak:

– sadownictwo, – budownictwo, – turystyka, – gastronomia (dotyczy głównie mobilnych punktów gastronomicznych, np. budek z lodami, ale również zmniejszonego zapotrzebowania na pracowników w stacjonarnych restauracjach ze względu na brak ogródków gastronomicznych), – produkcja spożywcza, – branża ślubna.

Bezrobocie sezonowe – przykłady i przyczyny

Sezonowe bezrobocie w Polsce wzrasta zazwyczaj zimą, gdy większość z wyżej wymienionych branż nie funkcjonuje, bądź działa w mniej zaawansowany sposób niż w ciepłych okresach w ciągu roku.

Najbardziej wyraźnym przykładem bezrobocia sezonowego jest rolnictwo i sadownictwo, które w Polsce zapewnia miejsca pracy głównie w okresie od wiosny do jesieni. Sezonowość zbiorów owoców, warzyw i zbóż ma wpływ również na branżę produkcyjną, zajmującą się przetwórstwem żywności. Dzieje się tak, ponieważ zimą produkuje się mniej produktów ze świeżych składników.

W ciepłe miesiące w ciągu roku ożywa również branża ślubna i turystyczna, przez co zapotrzebowanie na pracowników hoteli, domów weselnych, pensjonatów, barów i restauracji jest znacznie wyższe. Jesienią kończy się okres, w którym ludzie najchętniej organizują przyjęcia, dlatego automatycznie pojawia się bezrobocie sezonowe. Wyjątek stanowią w tym przypadku górskie kurorty, które również w okresie zimowym cieszą się dużą popularnością.

Bezrobocie sezonowe – statystyki

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane dotyczące bezrobocia sezonowego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (2011-2021). Statystyki te przedstawiają jedynie dane jawnego bezrobocia sezonowego, czyli liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. W świetle tych danych trudno mówić o wyraźnym związku pomiędzy sezonowością bezrobocia a poziomem bezrobocia, gdyż najwyższa stopa bezrobocia rejestrowana jest zazwyczaj w styczniu i pierwszych miesiącach roku, najniższa zaś pod koniec roku. Na podstawie statystyk udostępnionych przez GUS można stwierdzić, że rzeczywiście bezrobocie spada w okresie letnim, jednak zwykle utrzymuje się na podobnym poziomie do końca roku, a nawet spada.

Bezrobocie sezonowe a pracownicy z zagranicy

Statystki GUS mogą być nieco mylące, gdyż pozornie wydawać się może, że w Polsce nie doświadczamy bezrobocia sezonowego, skoro w okresie letnim liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie spada gwałtownie. Ta tendencja może wynikać z sezonowego zatrudniania obcokrajowców. Pracownicy z zagranicy najczęściej otrzymują pozwolenie pracę sezonową w Polsce, w związku z czym mimo zwiększonej liczby miejsc pracy, np. w okresie letnim, jest też więcej chętnych na dane miejsce. Można zatem stwierdzić, że stopa bezrobocia nie ulega gwałtownym zmianom (spadkom) w sezonie letnim przez wzgląd na zwiększoną liczbę pracowników z zagranicy.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości