Ktoś cię oszukał, potrzebujesz pomocy? Oto nowa infolinia konsumencka

Z kraju

sxc.huKonsumenci, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

800 889 866 – to nowy numer infolinii konsumenckiej, która umożliwia dostęp do pomocy prawnej ze strony UOKiK. Prawnicy odpowiadają także na pytania konsumentów pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.

Dzięki sieci na rzecz ochrony interesów konsumentów działającej w Polsce z inicjatywy UOKiK wszyscy konsumenci, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz ze wsparcia instytucji ułatwiających pozasądowe rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami.

Infolinia dostępna od 8. do 17.

Infolinia 800 889 866, to pierwszy kontakt dla każdego konsumenta, który obawia się, że jego prawa nie są respektowane – mówi Anna Janowska, Zastępca Dyrektora w Biurze Prezesa UOKiK. - Zapewniając słabszym uczestnikom rynku dostęp do pomocy prawnej wyrównujemy nieco układ sił w relacji profesjonalista – konsument – dodaje Janowska.

Za obsługę infolinii działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów, natomiast centrum porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl prowadzi Federacja Konsumentów. Projekt finansowany jest ze środków UOKiK.

W ramach sieci działają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz instytucje wyspecjalizowane, m. in. Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy, czy Polubowny Sąd Konsumencki przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów umożliwia też Inspekcja Handlowa. Obecnie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu