Urzędnicy w drodze powołania. Senat uchwalił ustawę o służbie cywilnej

Z kraju

TVN24 BiSSenat uchwalił ustawę o służbie cywilnej

Senat w czwartek po południu przyjął uchwaloną w środę przez Sejm nowelizację ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którą wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu. Bez konkursu ma być też powoływany prezes ZUS. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Głosowało 80 senatorów. Projekt ustawy poparło 58, a przeciw było 21 senatorów. Od głosu wstrzymał się jeden senator.

Zgodnie z nowelizacją - której projekt złożył w Sejmie klub PiS - wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają być obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu.

Zgodnie z nowelą m.in. dyrektorów generalnych urzędów powoływać mają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, szef KPRM lub wojewoda; wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępców - Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej, wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Zmiany w ZUS

Wcześniej Sejm zaakceptował też rozwiązanie zaproponowane przez PiS, które wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Obecnie premier powołuje prezesa ZUS, na wniosek ministra spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

W nowelizacji zlikwidowany został wymóg posiadania przez szefa służby cywilnej co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Znowelizowana ustawa likwiduje też wobec szefa służby cywilnej wymóg, by nie był członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie tego stanowiska; ma on nie być członkiem partii politycznej w momencie objęcia stanowiska.

Nowela wprowadza także powołania, a nie konkursy na kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej.

Nowelizacja likwiduje dotychczasową Radę Służby Cywilnej, przy premierze powstać ma natomiast Rada Służby Publicznej.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta. Po złożeniu podpisu pod nią zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zdaniem premier Beaty Szydło administracja publiczna jest "zabetonowana":

Szydło: administracja publiczna jest zabetonowana. Chcemy to zmienićtvn24

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: