Benzyna trafi pod ziemię. Do kopalni soli

Z kraju

solino.plBenzyna trafi pod ziemię. Do kopalni soli

Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) „Solino” z grupy PKN Orlen, zarządzające strategicznymi dla bezpieczeństwa energetycznego państwa podziemnymi kawernami do składowania rezerw ropy naftowej i paliw, rozpoczną wkrótce testowe magazynowanie benzyny.

Składowana w wyeksploatowanych kawernach solnych benzyna poddawana będzie bieżącej kontroli parametrów jej jakości. Od 2002 r. w podziemnych kawernach magazynowane są strategiczne dla kraju zapasy ropy naftowej, a także oleju napędowego i oleju grzewczego.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Jak poinformowały w poniedziałek IKS, pilotażowy program długoterminowego przechowywania w podziemnych kawernach benzyny bazowej 95 rozpocznie się jeszcze w listopadzie. „Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie najlepszych parametrów technicznych do przechowywania dużych wolumenów benzyn w najekonomiczniejszych i najbardziej neutralnych środowiskowo warunkach” – podkreśliła spółka.

Zdaniem IKS dotychczasowe prace badawcze, a także praktyczne doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych wskazują, że magazynowanie benzyny w wyeksploatowanych kawernach solnych jest bezpieczne zarówno pod względem geologicznym i środowiskowym, jak i technologicznym. Podziemne magazyny ropy naftowej i paliw są m.in. w USA, Niemczech i Francji.

Doświadczenia innych

„Uważnie obserwujemy rozwiązania logistyczne na innych rynkach i czerpiemy z ich najlepszych praktyk oraz doświadczeń, opracowując przy pomocy krajowych instytucji badawczych adekwatne dla naszych potrzeb metodologie” – powiedział cytowany w komunikacie IKS dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. logistyki Piotr Gorzeński. W jego ocenie projekt składowania benzyny w kawernach to jedna z kategorii innowacji, które służą rozwojowi IKS, podnoszeniu konkurencyjności grupy kapitałowej płockiego koncernu, a także wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Według IKS głównym celem testowego magazynowania benzyny w jednej w wytypowanych kawern solnych będzie wdrożenie systemu monitorowania jej jakości – w sumie będzie to sześć partii paliwa. „Tłoczenie pierwszych dwóch partii planowane jest w listopadzie bieżącego roku, dwie kolejne partie w grudniu i ostatnie dwie – w styczniu 2016 r.” – zapowiedziała spółka. Zaznaczyła, że opracowany system monitorowania jakości benzyny to lista parametrów fizykochemicznych, które będą kontrolowane w równych odstępach czasu.

Najbezpieczniej i...

IKS podkreśliły, że składowanie ropy naftowej i paliw w podziemnych magazynach adaptowanych z wyeksploatowanych kawern solnych „uznawane jest za najtańszy i najbezpieczniejszy dla dużych wolumenów” zarówno w przypadku surowca, jak i produktów. „Naturalne warunki panujące w kawernach solnych są gwarancją zachowania pierwotnej jakości magazynowanej ropy naftowej i paliw, nawet po długoterminowym magazynowaniu. Natomiast przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania praktycznie eliminują zagrożenia dla środowiska naturalnego” – podkreśliła spółka.

IKS to spółka należąca w 100 proc. do PKN Orlen, która posiada w Polsce 57 proc. pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46 proc. paliw płynnych.

Większa pojemność

Na terenie należącej do IKS kopalni w Górze na głębokości ok. 300-350 metrów pod ziemią znajduje się obecnie 7 kawern na ropę i 5 kawern na paliwa. W lutym tego roku zakończyła się, prowadzona od 2011 r., rozbudowa tych magazynów. Dzięki inwestycji zwiększyła się tam łączna pojemność na składowania ropy naftowej i paliw z 5,4 mln do nieco ponad 6 mln m sześc. Jest to wielkość odpowiadająca pojemności 3 tys. basenów olimpijskich.

W grudniu 2014 r. zarząd IKS przedstawił analizę krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, dotyczącą podziemnych magazynów spółki, według której wszystkie tamtejsze kawerny mają orzeczenia i ekspertyzy o ich technicznej sprawności i szczelności, a potencjał magazynowy na poziomie 6,13 mln metrów sześc. „jest maksymalną i optymalną pojemnością tego magazynu, pozwalającą na jego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie przez wiele lat”.

IKS opracowały i wdrażają specjalną „strategię kawernową”, obejmującą w sumie kilkanaście zadań inwestycyjnych, których celem jest dostosowanie tamtejszych podziemnych magazynu do wymogów znowelizowanej w 2014 r. ustawy o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i paliw. Przeznaczona do tego infrastruktura, zgodnie z nowymi regulacjami, będzie musiała spełnić od 1 stycznia 2018 r. wymagania techniczne pozwalające na wytłaczanie rezerw paliw w ciągu 90 dni, a ropy w ciągu 150 dni. Wymagania te od 2024 r. zostaną zaostrzone i także ropa będzie musiała być wytłaczana w ciągu 90 dni.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: solino.pl