Z kraju

Będzie pełnomocnik rządu. Do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Z kraju

Krystian Maj / KPRMBędzie pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Do zadań nowego pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej będzie należało między innymi opracowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia takiej funkcji ukazało się w Dzienniku Ustaw.

W opublikowanym w piątek dokumencie czytamy, że pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie podano jeszcze nazwiska osoby, która obejmie ten urząd.

Zadania

Do zadań pełnomocnika należy: projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych, tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej i solidarnej. Pełnomocnik ma się także zająć podejmowaniem działań w celu zwiększenia udziału podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w realizacji zadań publicznych, w tym usług społecznych oraz stosowanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych, opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, upowszechnianiem, promocją i edukacją w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. W rozporządzeniu podano, że osoba powołana na ten urząd może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zadań, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub zajęcie stanowiska. Pełnomocnik w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań może także współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. W dokumencie podkreślono, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia resort rodziny. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj / KPRM

Pozostałe wiadomości