Optymistyczna przewidywania dotyczące Polski. Nowe badanie

Z kraju

ShutterstockBarometr IRG SGH: poprawa koniunktury w gospodarce

Koniunktura w gospodarce poprawiła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość barometru IRG SGH wynosi w I kwartale -7,8 punktu, czyli o 1 punkt więcej w ujęciu kwartał do kwartału.

Wzrost wartości - według autorów badania - jest zmianą nietypową dla tej pory roku. Z badania wynika, że przyczyniły się do tego przede wszystkim wzrosty wartości wskaźnika koniunktury w handlu i w sektorze bankowym, które wyniosły odpowiednio 14,5 pkt. i 12,3 pkt.

Lepiej w gospodarstwach domowych

"Poprawa ocen nastąpiła też w kondycji gospodarstw domowych, jednak na znacznie mniejszym poziomie, o 3,1 pkt. Natomiast w przemyśle przetwórczym, budownictwie, rolnictwie i transporcie nastąpiły typowe dla tego okresu spadki wartości wskaźników koniunktury" - napisano. W ciągu roku wartość barometru wzrosła o 2,3 pkt. Jest to skutek przyrostu wartości wskaźników w sektorze bankowym, rolnictwie i kondycji gospodarstw domowych. W pozostałych obszarach odnotowano pogorszenie ocen. "Przewidywania zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych są jednak optymistyczne, co rokuje poprawę koniunktury w II kwartale" - napisano.

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock