Bankowy Fundusz Gwarancyjny z regułą wydatkową. Dla bezpieczeństwa

Z kraju

Pixabay.com (CC0)Za przyjęciem noweli głosowało 252 posłów, nikt nie był przeciwny, a 138 posłów wstrzymało się od głosu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł zostać włączony do jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową - przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

Za przyjęciem noweli głosowało 252 posłów, nikt nie był przeciwny, a 138 posłów wstrzymało się od głosu. "Proponowana ustawa, zmieniająca ustawę o finansach publicznych, ma na celu wprowadzenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do grupy jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową, co ma związek ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Eurostat" - napisano w uzasadnieniu do dokumentu autorstwa posłów PO.

Rządowy, czy nie?

Wskazano, że w 2014 r. unijny urząd statystyczny Eurostat zdecydował o włączeniu BFG do sektora instytucji rządowych i samorządowych, w związku z czym Główny Urząd Statystyczny dokonał (zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 2010) reklasyfikacji BFG do tego sektora. Tym samym, począwszy od 2014 r., wynik finansowy BFG determinuje stan sektora instytucji rządowych i samorządowych. Napisano, że w 2014 r. konieczne było dokonanie wypłaty z funduszy BFG w związku z restrukturyzacją Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na kwotę przekraczającą 3,2 mld zł, co w kontekście decyzji Eurostatu spowodowało znaczące zwiększenie deficytu finansów publicznych liczonego według metodologii ESA 2010. "Ze względu na istotne znaczenie systemowe oraz znaczny, bezpośredni wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, zasadne jest włączenie BFG do zakresu podmiotów objętych kwotą wydatków określoną w ustawie o finansach publicznych" - wskazano w uzasadnieniu. Dodano, że aby możliwe było uwzględnienie wprowadzanej zmiany począwszy od roku 2016, konieczne jest skorygowanie kwoty wydatków, uchwalonej w ustawie budżetowej na rok 2015, stanowiącej punkt startowy dla roku 2016. "W tym celu do kwoty wydatków na rok 2015 należy dodać kwotę odpowiadającą wydatkom BFG w roku 2014, określonym w sprawozdaniu finansowym za rok 2014, skorygowaną (...) o wielkości określone w ustawie budżetowej na rok 2015, wynoszącą 3 mld 292 mln 932,57 tys. zł" - wyjaśniono. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, teraz jednak dokumentem zajmie się Senat.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)