Roboty zabiorą nam pracę. Połowa zawodów zagrożona

Z kraju

Roboty zamiast pracowników. Jedna czwarta firm w Polsce planuje automatyzacjętvn24bis
wideo 2/4

Prawie połowa miejsc pracy w krajach OECD objęta jest ryzykiem automatyzacji - informuje tygodnik "Economist". W Polsce odsetek stanowisk zagrożonych automatyzacją wynosi nieco ponad 50 procent. Najwyższe ryzyko obejmuje miejsca pracy w przemyśle spożywczym.

W ramach swojej pracy badacze OECD przeanalizowali strukturę zatrudnienia w 32 krajach, scharakteryzowaną na podstawie umiejętności najczęściej związanych z danym zawodem (ankieta przeprowadzona wśród pracowników różnych sektorów gospodarki w 2015 rok). Wyniki badania wskazały, że 14 proc. miejsc pracy we wszystkich zawodach w 32 krajach objętych jest wysokim ryzykiem automatyzacji (ryzyko przekraczające 70 proc.). 32 proc. miejsc pracy z kolei objętych jest ryzykiem automatyzacji ocenianym jako średnie lub wysokie (plasującym się na poziomie pomiędzy 50 a 70 proc.).

Raport OECD wskazuje, że jeśli w najbliższych latach utrzyma się obecna proporcja osób zatrudnionych w stosunku do bezrobotnych, automatyzacja będzie zagrożeniem dla około 210 mln miejsc pracy w 32 krajach. Najwyższym ryzykiem automatyzacji objęte są trzy sektory zatrudnienia: przemysł spożywczy, budowlany, a także usługi utrzymania czystości (w budynkach, na ulicach miast). Kolejne miejsca w rankingu zajmują usługi przewozowe i logistyczne, rolnictwo, a także przemysł odzieżowy. Najmniejsze ryzyko automatyzacji wiąże się z pracami w sektorze szkolnictwa oraz tymi, które obejmują obowiązki z zakresu zarządzania. Raport ujawnia duże nierówności pomiędzy poszczególnymi krajami. Pracownicy na Słowacji są dwukrotnie bardziej zagrożeni od tych, którzy zamieszkują w Norwegii. Badanie sygnalizuje też tendencję występowania większego zagrożenia w krajach ubogich i tych, gdzie zamożność określana jest jako średnia.

Automatyzacja

Nierówności występują jednak także między państwami o wysokim poziomie produktu krajowego brutto. Według autorów raportu, wynikają one m.in. ze struktury organizacyjnej i kultury zarządzania w poszczególnych krajach. Dużą rolę odgrywa także stan przemysłu w danym państwie. Jako przykład eksperci wskazują różnice pomiędzy Koreą Południową i Kanadą. W pierwszym z wymienionych krajów prace w przemyśle obejmują 30 proc. zatrudnienia, w Kanadzie zaś - 22 proc. Pomimo tego, pracownicy w Korei Południowej mogą być bardziej odporni na automatyzację, niż ci pochodzący z Kanady - już wcześniej bowiem stanęli przed problemem robotyzacji, zdążyli zatem wypracować odpowiednie zmiany w kulturze pracy, pozwalające na łączenie w ramach obowiązków zarówno zadań rutynowych (najłatwiejszych do zautomatyzowania), jak i kreatywnych. Krajami, w których ryzyko automatyzacji miejsc pracy jest najwyższe według raportu, są Słowacja, Litwa, Turcja i Grecja. Najmniej zagrożone natomiast są państwa takie, jak Norwegia, Nowa Zelandia, Finlandia i Szwecja. Ryzyko automatyzacji w Polsce plasuje się na poziomie nieco wyższym, niż 50 proc., co pozwala krajowym pracownikom żywić mniejsze obawy względem przyszłości, niż Francuzom, Rosjanom, Czechom i Austriakom.

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock