TVN24 Biznes | Z kraju

Młodzi Polacy i Hiszpanie najmniej optymistycznie patrzą w przyszłość

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
ams
Źródło:
PAP
Zyski i straty po wprowadzeniu Polskiego Ładu
Zyski i straty po wprowadzeniu Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/7
TVN24Zyski i straty po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Młodzi obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej w trzech turach odpowiadali na stwierdzenie „Z optymizmem patrzę w przyszłość” – wiosną 2020 r., latem 2020 r. oraz wiosną 2021 r. Tylko 37 proc. młodych Polaków w wieku 18-29 lat z optymizmem patrzy w przyszłość. W całej Unii Europejskiej gorszy wskaźnik odnotowali tylko Hiszpanie (35 proc.) – wynika z raportu „Jakość życia. Wpływ COVID-19 na młodych w UE”.

Raport został przygotowany przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Jego autorzy zreferowali sytuację młodych ludzi w Europie przed pandemią oraz jej bezpośredni wpływ na zatrudnienie, poziom wykształcenia, kondycję psychiczną i postrzeganie przyszłości.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Poziom optymizmu młodych w UE

Młodzi obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej w trzech turach odpowiadali na stwierdzenie „Z optymizmem patrzę w przyszłość” – wiosną 2020 r., latem 2020 r. oraz wiosną 2021 r.

Analiza odpowiedzi wykazała, że poziom optymizmu młodych ludzi mieszkających w różnych krajach Unii Europejskiej była wyraźnie skorelowana z uderzeniami kolejnych fal pandemii oraz nakładaniem i luzowaniem restrykcji. W wielu krajach optymizm młodych był wysoki podczas pierwszej fali pandemii.

Jednak, nawet wtedy 50 proc. młodych Polaków powiedziało, że z „optymizmem patrzy w przyszłość”, co plasowało nasz kraj nieco poniżej średniej unijnej. Latem 2020 r. nastąpił spadek nastroju do 35 proc. – gorszy wynik od Polski odnotowały tylko: Chorwacja, Cypr i Węgry. Kolejna tura badania – wiosną 2021 r. przyniosła znaczą poprawę nastroju w dziewięciu krajach, ale nie w Polsce i Hiszpanii.

Najwięksi optymiści Europy

Największym optymizmem w Unii Europejskiej wykazują się młodzi mieszkańcy Malty, Łotwy i Słowenii (oscylują wokół 70 proc.). Średnia unijna wynosi 50 proc. w ostatniej turze badania (wiosna 2021).

Obawa o niestabilność zatrudnienia ogółu młodych mieszkańców UE wzrosła z 34 w pierwszej turze badania do 42 proc. w drugiej turze badania, by powrócić do poziomu 32 proc. wiosną 2021 r.

Największa poprawa – czyli spadek niepokoju – dotyczy kategorii „trudności, by związać koniec z końcem”. W pierwszej turze taką obawę miało 35 proc. młodych ludzi, a w trzeciej już tylko 20 proc.

Zaufanie młodych ludzi do rządów

Eurofound zbadała również zaufanie młodych w dwóch kategoriach: do rządu kraju, w którym mieszkają i do Unii Europejskiej (skala od 1-10). Największym zaufaniem cieszą się rządy krajów nordyckich – 7,2. Najniższym, rządy krajów Europy Wschodniej – 4,0. Ale Unia Europejska cieszy się zaufaniem młodych mieszkańców Europy Wschodniej na poziomie 6,4, a krajów nordyckich – na poziomie 6,8.

Autor:ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Margy Crane/Shutterstock

Pozostałe wiadomości