Szczęście wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Polacy powyżej średniej

Z kraju

Jakubas: pieniądze nie czynią człowieka szczęśliwymTVN24 BiS
wideo 2/2

W Polsce za szczęśliwe przez większość czasu uznaje się prawie 70 procent społeczeństwa - wynika z danych Eurostatu. Tym samym zajęliśmy ósme miejsce w Unii Europejskiej i osiągnęliśmy wynik powyżej średniej dla całej Wspólnoty.

W badaniu respondenci byli proszeni o wskazanie, czy w ciągu ostatnich czterech tygodni byli szczęśliwi przez cały czas, przez większość czasu, czasami, od czasu do czasu, czy w ogóle nie byli szczęśliwi. W Belgii, Holandii, Austrii i Finlandii 76 proc. ankietowanych odpowiedziało, że przez ostatnie cztery tygodnie przed badaniem (dane z 2018 r.) czuło się szczęśliwie przez większość czasu.

Polacy powyżej średniej

Kolejne bardzo szczęśliwe społeczeństwa to mieszkańcy Luksemburga (74 proc. osób), Hiszpanii (72 proc.) i Danii (70 proc.). Tuż za Duńczykami uplasowali się Polacy (około 69 proc.), których wynik jest nieco lepszy niż Francuzów, Niemców czy Szwedów. Średnio w UE za szczęśliwych przez większość czasu uznawało się 62 proc. badanych. Najmniej szczęśliwi zdają się być Łotysze. Tylko 31 proc. mieszkańców tego kraju pozytywnie odpowiedziało na pytanie, czy przez większość czasu czuło się szczęśliwie. W Bułgarii odsetek ten wyniósł 35 proc., w Chorwacji 42 proc., na Litwie 45 proc., a w Grecji i Rumunii po 46 proc. Eurostat nie miał danych na ten temat z Irlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Generalnie rzecz biorąc Europejczycy czuli się bardziej szczęśliwi w zeszłym roku niż w zastosowanym do porównania 2013 r. W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało zupełne niezadowolenie z życia, a 10 pełne zadowolenie, średnia w kolejnych udostępnionych badaniach przeprowadzonych w 2018 roku miała poziom 7,3. W 2013 r. było to 7.

Poprawiło się też zadowolenie z sytuacji finansowej (od 6,0 w 2013 r., do 6,5 w 2018 r.) oraz nieznacznie z relacji osobistych (z 7,8 do 7,9 na przestrzeni pięciu lat).

Najszczęśliwsi mieszkańcy Finlandii

Najwyższe zadowolenie z życia deklarowali badani w Finlandii (8,1), Austrii (8,0) oraz Danii, Polski i Szwecji, gdzie na dziesięciopunktowej skali satysfakcja wynosiła 7,8. Zdecydowanie najmniej zadowoleni byli mieszkańcy Bułgarii (5,4), Chorwacji (6,3), Grecji i Litwy (oba po 6,4). Z państw członkowskich, dla których dostępne były dane za 2018 r., średnia satysfakcja z życia wzrosła najbardziej od 2013 r. na Cyprze (z 6,2 w 2013 r. do 7,1 w 2018 r. lub +0,9), w Bułgarii (+0,6), w Czechach, Estonii, Polsce i Portugalii (wszystkie +0,5).

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock