Auta elektryczne bez akcyzy, VAT-u i z dopłatami. Taki jest plan

Samochody elektryczne
ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności

Ministerstwo Energii konsultuje Plan rozwoju elektromobilności i Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Programy mają sprawić, że w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie 1 mln elektrycznych aut. Proponuje m.in. opłatę rejestracyjną uzależnioną od emisyjności i ceny oraz likwidację akcyzy i zerową stawkę VAT na elektryczne pojazdy. To wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Zakłada się, że co najmniej 30 proc. wartości dodanej związanej z produkcją pojazdów elektrycznych w 2025 roku powstanie w Polsce.

W Planie proponuje się wdrożenie systemu zachęt, które doprowadzą do upowszechnienia pojazdów elektrycznych. Resort proponuje m.in. likwidację akcyzy na pojazdy elektryczne, opłatę rejestracyjną uzależnioną od emisyjności i ceny oraz zerową stawkę VAT na pojazdy elektryczne, ale ten punkt wymaga przedyskutowania z Komisją Europejską.

Dopłaty do aut

W późniejszej fazie przewidziane jest wprowadzenie dopłat do pierwszych 100 tys. samochodów elektrycznych. Zakup nowych pojazdów wesprzeć miałby Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, jego uruchomienie planowane jest na 2018 rok.

Korzyścią dla użytkowników miałyby być także m.in. możliwość bezpłatnego parkowania w centrach miast, korzystania z buspasów, wprowadzenie tzw. taryfy "doliny nocnej" itd.

Innowacje z obszaru elektromobilności miałyby być wspierane finansowo. Z Planu wynika, że powstać mógłby fundusz, który zainteresowany byłby projektami w fazie "venture" i "growth". W stworzenie funduszu mogą być zaangażowane państwowe spółki energetyczne, jeśli "takie działanie będzie wynikać z ich strategii biznesowych". Fundusz mógłby być jednym z narzędzi realizacji przez nie polityki innowacji.

Ważna współpraca

W pierwszym etapie przewidzianym na lata 2016-2018, resort chce wprowadzić program pilotażowy, który spowoduje wzrost zainteresowania elektromobilnością. Przewiduje się, że w tym okresie powstawać będą pierwsze prototypy pojazdu elektrycznego.

Z Planu wynika, że jeden z prototypów może być opracowany i zbudowany przez dedykowaną spółkę celową podmiotów sektora energii. W ubiegłym tygodniu PGE, Tauron, Energa i Enea złożyły wniosek do UOKiK w sprawie zgody na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland (EMP), której celem spółki ma być m.in. stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.

Plan zakłada, że w latach 2019-2020 w wybranych aglomeracjach ma powstać infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym. Resort liczy na synergię między tymi paliwami. Zakłada się też, że uruchomiona zostanie produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie opracowanych wcześniej prototypów.

Boom na ekologię

W trzecim etapie rozwoju elektromobilności, czyli w latach 2020-2025, ma zapanować moda na ekologiczny transport, co stymulować będzie popyt. Sieć ma być w tym czasie w pełni przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów. Polski przemysł ma wytwarzać podzespoły i same pojazdy, oprzyrządowanie i elementy infrastruktury.

Resort energii podał, że niezbędnym uzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Samochody elektryczne to przyszłość:

Samochody elektryczne
Samochody elektryczne

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości