Nowy podział kompetencji między ministrów. Sejm daje zielone światło

Z kraju

tvn24Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy ws. trzynastych emerytur i rent

Sejm w czwartek odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia w całości nowelizacji ustawy o działach administracji. Ustawa tworzy nowe działy - aktywa państwowe i klimat. Rozszerza też opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o kolejną instytucję - premiera.

Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 232 posłów, 210 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Głównym założeniem noweli ustawy o działach jest m.in. utworzenie nowych działów - aktywa państwowe i klimat - oraz związany z tym nowy podział kompetencji między ministrów.

Aktywa

Nowela, której projekt wniosła do Sejmu grupa posłów PiS, daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, będzie miał też możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

"Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach" - napisano w uzasadnieniu.

Czytaj także: Imperium Jacka Sasina

Klimat

Natomiast dział klimat zostaje wyodrębniony z działu środowisko w odpowiedzi - jak stwierdza uzasadnienie - na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ustawa rozszerza ponadto krąg instytucji, które opiekować się będą Polonią i Polakami za granicą. To ta zmiana wzbudziła najwięcej dyskusji w parlamencie. Obecne przepisy stanowią, że taką opiekę sprawuje tylko Senat. Nowelizacja dodaje do Senatu Prezesa Rady Ministrów.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP Archiwum