Duda w Krynicy: Przyjęcie euro musi być poprzedzone referendum

Z kraju

TVN24 BiSAndrzej Duda: decyzja o euro po referendum

Największymi problemami Europy są demografia, słaba strefa euro i wojna na Ukrainie - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Podkreślił też, że ew. przyjęcie przez Polskę euro musi być poprzedzone referendum.

- Jeżeli Polska będzie podejmowała decyzję o wejściu do strefy euro, to niech to będzie decyzja podjęta świadomie przy pełnej informacji dla polskiego społeczeństwa o wszystkich tego skutkach i pełnej informacji również o tym, że instytucją sterującą będzie Europejski Bank Centralny, a nie Narodowy Bank Polski, że my stracimy w związku z tym naszą walutę i jakie będą tego skutki - ocenił Andrzej Duda.

- Uważam, że powinno być finalnie przeprowadzone w tej kwestii referendum, po rzetelnej debacie, bo u nas tej poważnej debaty w przestrzeni publicznej o ważnych kwestiach politycznych, europejskich jest stanowczo za mało - ocenił prezydent.

Problem Europy

Wcześniej prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do hasła tegorocznego Forum Ekonomicznego: "Jak zbudować silną Europę?".

- Europa - w pojęciu UE - jest silna, ale jest dosyć bezradna. Jest bezradna wobec tych problemów, które dzisiaj trapią ją w stopniu bardzo istotnym. Tym problemem najszerszym jest demografia. To krótko mówiąc spadająca dzietność w krajach UE, na Zachodzie Europy, u nas, która jest bardzo złą wróżbą na przyszłość. Jest dziś wielkim wyzwaniem i Polski i krajów UE, aby ten trend negatywny odwrócić - powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że są jeszcze problemy, które pojawiły się na przestrzeni kilku ostatnich lat. - Dziś dotykają one Europy jako całości. Po pierwsze to kryzys strefy euro, sytuacja Grecji. To też problem imigracji, który dotknął nas szczególnie mocno w ostatnim czasie i nabrzmiewa. Trzecia kwestia to problem wojny na Ukrainie i rosyjskiej agresji na ten kraj, wspierania separatystów, którzy tam dziś niewątpliwie zmierzają do oderwania fragmentu tego suwerennego, niepodległego państwa, jakim jest Ukraina. Jest groźba dokonania w związku z tym zmian granic w Europie, co byłoby niezwykle niebezpiecznym precedensem. (…) Ten konflikt powinien zakończyć się trwałym pokojem, a to oznacza przywrócenie dawnego status quo - powiedział prezydent.

Andrzej Duda: Europa jest silna, ale bezradnatvn24

Trzy filary

Andrzej Duda stwierdził, że wyróżnia trzy podstawowe filary, które warunkują dobrą przyszłość Europy. - Pierwszy to jedność. Absolutna konieczność zachowania jedności. Dla mnie jedność to przede wszystkim partnerstwo, a więc niedzielenie zjednoczonej Europy na kraje lepsze i gorsze. Najważniejsze jest zachowanie wzajemnego szacunku i zasad partnerskich, a także poszanowania własnych interesów. Tym co jest niebezpieczne w tym kontekście, są egoizmy państwowe. Całkowite pomijanie interesów innych państw - powiedział Duda.

W jego ocenie, w ostatnim czasie można mieć wątpliwości co do jedności europejskiej. - Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zostaje zawarta umowa dotycząca budowy Nord Stream II zupełnie pomijająca polskie interesy, to należy sobie to pytanie o jedność w sposób bardzo poważny zadać - mówił prezydent.

Andrzej Duda dodał, że kolejną kwestią jest bezpieczeństwo, które opiera się na dwóch najważniejszych elementach.

- Z jednej strony to sojusz północnoatlantycki. Tutaj wzmacnianie jedności jest niezwykle istotne, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Z drugiej strony to Unia Europejska, której największym zadaniem jest budowanie wspólnoty poprzez zrównoważony rozwój Europy. Wreszcie ostatnia sprawa to wolność. Wolność także z znaczeniu demokracji, bo cóż można mówić o Europie, w której instytucje europejskie działają w taki sposób, że społeczeństwa mają poczucie braku wpływu na funkcjonowanie tego, co jest ich najważniejszą wspólnotą, czyli właśnie Unii - powiedział Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że widzi ogromny potencjał rozwojowy w Europie. - Także poprzez rozszerzanie UE o kolejne państwa, które będą do niej dochodziły. Uważam jednak, że powinniśmy wrócić do korzeni. Unia powinna być unią suwerennych państw narodowych. Unią partnerską, w której uznajemy swoje interesy i staramy się we wszystkich kwestiach dotyczących Europy, poszczególnych jej państw w relacjach sąsiedzkich działać na zasadzie porozumienia. Nic o nas bez nas i to na przestrzeni całej Europy - powiedział Duda.

Forum w Krynicy

Dziś rozpoczęło się XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Motto tegorocznej konferencji brzmi "Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości". Hasło nawiązuje do wyzwań przed jakimi stoi Europa w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej. W sesji plenarnej pod tym hasłem zapowiedziano udział prezydentów Polski, Chorwacji i Macedonii. Relacja z Forum w TVN24 Biznes i Świat oraz na tvn24bis.pl.

Wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy w czasie XXV Forum Ekonomicznegotvn24

Autor: msz/ / Źródło: tvn24bis.pl,

Raporty: