Alma ma pomysł na przyszłość. Potrzebuje kapitału

Z kraju

Alma liczy na otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd Almy chce podniesienia kapitału o 5,5 mln zł przez emisję akcji. Spółka złożyła kilka tygodni temu wniosek o upadłość, ale liczy na otwarcie postępowania sanacyjnego, które ma pomóc jej wyjść na prostą. Do tego potrzebny jest jej dodatkowy kapitał.

Zarząd Almy chce podniesienia kapitału o 5,5 mln zł przez emisję do 5,5 mln akcji serii H w ofercie prywatnej z wyłączeniem prawa poboru - wynika z planu uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zostało ono zwołane na 4 stycznia 2017 r. Ponadto akcjonariusze zdecydują o ustanowieniu kapitału docelowego w wysokości 4,17 mln zł.

Emisja akcji

Obecnie kapitał zakładowy Almy wynosi 5,56 mln zł i dzieli się na 5,56 mln akcji. W myśl projektów uchwał, akcje serii H mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, zaś akcje w emisjach w ramach kapitału zakładowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Z uzasadnienia uchwały o emisji serii H wynika, że jej celem jest "dokapitalizowanie spółki w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego spółki przez właściwy sąd." W przypadku utworzenia kapitału docelowego zarząd podkreśla elastyczność tej metody pozyskiwania finansowania.

Podwyższenie kapitału

"W przypadku powodzenia procesu sanacji pożyczka może być objęta np. konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy w formie potrącenia umownego wierzytelności." - precyzuje spółka.

Ma to na celu "uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w spółce, tj. bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy" - dodano. Upoważnienie do wykorzystania kapitału docelowego ma trwać do 4 stycznia 2019 r. W połowie października Alma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Jednocześnie spółka podtrzymuje złożony miesiąc wcześniej wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Pracownicy zostali bez wypłat. Alma przeprasza, ale pieniędzy nie ma:

Pracownicy zostali bez wypłat. Alma przeprasza, ale pieniędzy nie ma

Autor: tol/ms / Źródło: PAP Biznes