Rząd pokazał, skąd chce wycisnąć miliardy

Z kraju

Emilewicz o podatku cyfrowym (wypowiedź z marca 2019 r.)tvn24
wideo 2/4

Nowe podatki i opłaty, uszczelnianie systemu ubezpieczeń społecznych i VAT, przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych - Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy budżetowe na najbliższe lata w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK).

Co roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przedstawiają Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin (do spraw gospodarczych i finansowych) aktualizacje swoich programów budżetowych - w przypadku Polski jest to Aktualizacja Programu Konwergencji (APK). Na podstawie tych dokumentów organy Unii wydają zalecenia dla państw, które powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Najnowszą wersję APK resort finansów pokazał dziś. Co z niej wynika? Przede wszystkim ministerstwo przedstawiło, skąd zamierza pozyskiwać nowe środki i ile one wyniosą.

W 2020 roku najważniejsze dodatkowe dochody do budżetu mają pochodzić z:

1. Ograniczenia luki VAT - 7,7 mld zł. Najwięcej ma dać wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności, czyli obowiązku wpłacania na oddzielne konta kwoty netto za dostarczone usługi lub towary oraz kwoty podatku VAT. Obowiązek ten ma dotyczyć niektórych branż.

2. Zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych - 7,45 mld zł. Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - w 2018 r. było to około 130 tys. zł, czyli 11,1 tys. zł miesięcznie. Zniesienie tego limitu oznaczałoby, że wszyscy ubezpieczeni płaciliby pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Dotyczyć to będzie około 350 tys. najbogatszych, czyli około 2 procent ubezpieczonych. Zmiany miały wejść w 2019 roku, ale termin przesunięto.

3. Przebudowa modelu funkcjonowania OFE - 3,47 mld zł. Rząd liczy na dodatkowe dochody każdego roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składki emerytalnej - obecnie przekazywane na konta członków OFE.

4. Opłata przekształceniowa po likwidacji OFE - jednorazowo 19,3 mld zł. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, wszyscy uczestnicy OFE będą mieli wybór: przekazać środki na IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) lub wybrać ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jeśli pracownik chce, by trafiły do IKE, straci 15 proc. zgromadzonych środków. Opłaty przekształceniowej nie ma w przypadku przekazania pieniędzy do ZUS. Gdyby całość środków z OFE trafiła do IKE (162,3 mld zł), rząd zyskałby z tytułu opłaty przekształceniowej ponad 24 mld złotych.

5. Ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3,1 mld zł. Ministerstwo chce uszczelnić i zwiększyć przychody z systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne od "umów śmieciowych" i liczy na wzrost wpływów do FUS.

6. Wprowadzenia "testu przedsiębiorcy" i podatku cyfrowego - prawie 1,5 mld zł. Według rządu "test przedsiębiorcy" miałby określić, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą, a kto nie. Ma to służyć ukróceniu praktyki fikcyjnego samozatrudnienia osób, które tak naprawdę pracują dla jednej firmy i wykonują te same zadania, co etatowcy, ale płacą niższe podatki. Z kolei podatek cyfrowy dotyczyłby internetowych i technologicznych gigantów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce - takich jak np. Google, Uber, Facebook czy Zalando. Takie rozwiązania powstają też na szczeblu europejskim.

7. Uszczelnienie opłaty recyklingowej - 1,4 mld zł. Miałaby zostać znowelizowana tzw. ustawa foliówkowa - od początku 2018 roku wydawane w sklepach jednorazowe plastikowe torby są objęte opłatą recyklingową (20 gr plus VAT). Opłatą objęte są jednak jedynie torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. W rezultacie przepisy są obchodzone przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek grubsze torby (powyżej 50 mikrometrów), za które nie trzeba płacić. Po nowelizacji przepisów wszystkie foliówki mają być płatne. Darmowe zostaną jedynie tzw. zrywki.

8. Wzrost akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoń - 1,15 mld zł. Stawki na używki mają wzrosnąć o 3 proc.

9. Danina solidarnościowa - 1,1 mld zł. To jedno ze źródeł przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wysokość daniny będzie wynosić 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Według rządowych szacunków nową daninę za 2019 rok zapłaci około 21 tysięcy najlepiej zarabiających.

10. Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - 12,3 mld zł.

Oprócz działań, które mają zwiększyć przychody budżetu, są również takie, które je zmniejszą. Tu ministerstwo wymienia zerowy PIT dla pracowników przed 26. roku życia, obniżeniu kosztów pracy, obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.

PKB, bezrobocie, inflacja i wynagrodzenia

W APK ministerstwo przedstawia także swoje prognozy dla gospodarki. Zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. wyniesie 4 proc., w 2020 r. - 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio - 3,4 proc. i 3,3 proc.

"Niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy pozostanie najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego" - napisano.

Jak wynika z dokumentu, inflacja w całym 2019 r. wyniesie średnio 1,8 proc. "W następnych latach prognozy zbiegać będzie do celu inflacyjnego 2,5 proc. rdr. W 2019 r. ceny energii pozostaną na stałym poziomie. Jednak w horyzoncie prognozy ceny energii, podobnie jak żywności będą umiarkowanie rosnąć" - czytamy.

Prognozy MF zakładają, że w 2019 r. zharmonizowana stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc. z 3,9 proc. zanotowanych w roku poprzednim, a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć w tym roku o 7,6 proc., a w latach 2020-22 wzrost ma osiągnąć odpowiednio 6 proc., 5,8 proc. i 5,7 proc.

Autor: kris / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24