Wielka agencja podjęła decyzję w sprawie ratingu Polski

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
Balcerowicz: pełne koszty polityki gospodarczej PiS-u pojawią się w tym roku
Balcerowicz: pełne koszty polityki gospodarczej PiS-u pojawią się w tym rokuTVN24
wideo 2/10
TVN24Balcerowicz: pełne koszty polityki gospodarczej PiS-u pojawią się w tym roku

Agencja Fitch ogłosiła w piątek wieczorem decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski "A-". Oceniono, że stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki, jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.

Jak oceniła agencja, wsparciem dla utrzymania ratingu jest stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem.

Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.

Przewidywane ożywienie gospodarki

Fitch prognozuje, że wzrost gospodarczy spadnie z szacowanych wcześniej 5,7 proc. w roku 2022 do 1,1 proc. w 2023 roku z powodu spowolnienia aktywności gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski oraz spowolnienia popytu krajowego. Agencja przewiduje, że gospodarka ożywi się w roku 2024 i wzrośnie wówczas o 2,6 proc. Agencja uznała, że udane starania Polski o dywersyfikację źródeł dostaw energii oznaczają, że ryzyko związane z gazem lub zakłóceniami w dostawach węgla tej i kolejnej zimy są stosunkowo niewielkie.

Rating może spaść przy dalszym osłabieniu stosunków z Unią Europejską

Według Fitch, czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową "A" poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, spadku konkurencyjności wynikającego z utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji oraz wyższymi cenami energii, co prowadzić może do istotnie niższego średniookresowego wzrostu i trwałego pogorszenia sytuacji w finansach zewnętrznych.

Rating może być również obniżony w przypadku znacznego pogorszenia sprawowania rządów, potencjalnie dalszego osłabienia stosunków z Unią Europejską oraz utraty wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.

Czytaj więcej: Legendarna polska fabryka kończy działalność po 200 latach. Z jej produktów korzystał Barack Obama

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości