Znamy "najbardziej prawdopodobnego" kandydata na szefa NBP

Z kraju


Adam Glapiński "najbardziej prawdopodobnym" kandydatem na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Takie informacje zdradził sam Glapiński w rozmowie z dziennikarzami agencji Bloomberg. Sześcioletnia kadencja obecnego szefa banku centralnego Marka Belki mija w czerwcu br.

Glapiński pytany o wizję polityki prowadzonej przez bank centralny przyznał, że powinien on "trzymać się stabilnej i konserwatywnej polityki monetarnej".

- Nie ma wątpliwości, że będziemy kontynuować wprowadzanie polityki stabilizującej i unikać wszelkich przejawów nierównowagi. To będzie konserwatywna, tradycyjna i klasyczna polityka monetarna - dodał członek Rady Polityki Pieniężnej.

"Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania"

Nie zabrakło także pytań o piątkową decyzję agencji ratingowej Standard&Poor's, która obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus".

Zdaniem Glapińskiego obniżenie ratingu przez S&P "wynika z niedostatecznej ilości informacji, oceny sytuacji politycznej" i w konsekwencji "może utrudnić finansowanie długu".

Zapewniał jednak, że "złoty ma niezwykle mocne fundamenty, a Polska jest atrakcyjnym i bezpiecznym krajem do inwestowania". - Jeśli chodzi o złotego nie widzę żadnych powodów do niepokoju - przyznał prawdopodobny następca Marka Belki.

Zapewnił również, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżki stóp procentowych. - W moim przekonaniu obecny poziom stóp powinien zostać zachowany w dającej się przewidzieć kwartałów - powiedział w rozmowie z Bloombergiem Adam Glapiński.

Kim jest Glapiński?

Adam Glapiński od 16 lutego 2010 roku pozostaje członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jego kadencja wygasa 19 lutego 2016 roku.

W 1972 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i od 1974 roku związany jest zawodowo z tą uczelnią jako wykładowca. Jest profesorem zwyczajnym w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Wcześniej wykładał m.in.: w Polskiej Akademii Nauk (1978–1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku (1986–1989) oraz University of Colorado at Boulder (1993–1998).

Od początku lat 90. pełnił wiele ważnych funkcji w administracji publicznej. W 1991 roku był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 1992 roku pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. Był także posłem na Sejm RP I kadencji (1991-1993) oraz senatorem IV kadencji Senatu RP (1997-2001), gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

W przeszłości był przewodniczącym rad nadzorczych: Banku Rozwoju Eksportu S.A., Centralwings oraz KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel S.A.

Autor: mb/gry / Źródło: Bloomberg, tvn24bis.pl

Raporty: