Abonament RTV i kontrole "w całym kraju". Czy trzeba wpuścić do domu pracownika Poczty Polskiej?

Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Prof. Tadeusz Kowalski o Lex pilot: próba zmiany kolejności kanałów w sieciach
Prof. Tadeusz Kowalski o Lex pilot: próba zmiany kolejności kanałów w sieciachTVN24
wideo 2/4
TVN24Prof. Tadeusz Kowalski o Lex pilot: próba zmiany kolejności kanałów w sieciach

Poczta Polska przeprowadza w domach kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w związku z obowiązkiem opłacania abonamentu RTV. Spółka wyjaśnia, że są one realizowane systematycznie i dotyczą całego kraju. - Nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do mieszkania - zaznacza w rozmowie z TVN24 Biznes radca prawny dr Radosław Bulejak z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Abonament RTV. Kontrole w całej Polsce

Poczta Polska w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes potwierdza, że "przeprowadza kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych". Działania te są realizowane na podstawie ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 września 2013 r.

Dodano, że kontrole wykonywane są zgodnie z ustalonym planem. "Jest to zadanie realizowanie systematycznie i dotyczy całego kraju" - wyjaśniono.

Poczta wskazuje również na swojej stronie internetowej, że "kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej". Jak dodano, pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Według Poczty Polskiej "osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych".

Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu?

- Nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do mieszkania - wyjaśnia jednak w rozmowie z TVN24 Biznes dr Radosław Bulejak z kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Jak dodaje, ustawa o opłatach abonamentowych takiego obowiązku nie przewiduje. Kontroler nie ma uprawnienia w tym zakresie, więc nie musimy się niczego obawiać.

- Kontroler nie ma również uprawnień, żeby po tym, jak nie zostanie wpuszczony do domu, wzywać w tej sprawie policję czy korzystać z innych środków przymusu - podkreśla.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV?

Radosław Bulejak zwraca uwagę, że "należy jednak mieć świadomość, kto ma, a kto nie ma obowiązku uiszczania opłat abonamentowych".

- Tu jest kilka ważnych punktów. Zgodnie z ustawą ten obowiązek ustaje dopiero w momencie wyrejestrowania odbiornika. Czasami zdarzają się sytuacje, że zmieniamy miejsce zamieszkania i nie wyrejestrujemy odbiornika. I nawet jak nie korzystamy z niego, to nie oznacza, że nie trzeba będzie uiścić opłaty. Tutaj orzecznictwo sądów jest jednolite - tłumaczy.

Dodaje, że w związku z brakiem uiszczania opłat abonamentowych Poczta Polska ma prawo do wystawienia tytułu wykonawczego.

- Musi jednak wcześniej wysłać upomnienie w sprawie zaległych opłat abonamentowych. Dopiero po siedmiu dniach od doręczenia tego upomnienia, może wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do naczelnika urzędu skarbowego w celu egzekucji. Warto podkreślić, że opłaty abonamentowe przedawniają się po pięciu latach, liczonych od końca roku, w którym należało opłacić opłatę - wyjaśnia.

Radca prawny dodaje przy tym, że "w sądach jest dużo tego typu spraw".

Kara za brak abonamentu RTV

Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi wysłanej TVN24 Biznes wyjaśniło, że ustawa o opłatach abonamentowych nakłada na użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych obowiązek ich rejestracji w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Wyjaśniono, że "istnieje domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika, w związku z tym może podlegać kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych".

Dodano, że "w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, Poczta Polska wydaje decyzję administracyjną".

"W wydanej decyzji nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 ust.3 cyt. ustawy) - zaznaczono.

W przypadku telewizora i radia oznacza to konieczność zapłacenia kary w wysokości 819 zł.

Czytaj także: Abonament RTV w 2023 roku - stawki i zwolnienia. Ostatni dzwonek na uzyskanie zniżki

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości