Mikro, małe i średnie firmy. To one dostaną 800 mln zł na innowacje

Z kraju

Shutterrstock800 mln zł dla mikro, małych i średnich firm na innowacje

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy chcieliby w praktyce zastosować wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R), mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. W sumie na ten cel będzie 800 mln zł - podało w czwartek Ministerstwo Rozwoju.

Środki przeznaczone na wdrożenia nowych lub ulepszonych rozwiązań dostępne będą w konkursach "Badania na rynek", organizowanych od 13 marca do 26 kwietnia.

Gospodarka z dobrymi pomysłami

"Rozwój gospodarki innowacyjnej, czyli takiej, w której dobre pomysły znajdują praktyczne zastosowanie w wybranych dziedzinach życia, to jeden z głównych celów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. +Badania na rynek+ to dotacje ułatwiające przedsiębiorcom uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług i jednocześnie narzędzie polityki innowacyjnej. Jeden z naborów będzie skierowany wyłącznie do firm z sektora elektromobilności" – powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Równolegle przeprowadzone zostaną dwa nabory. Główny, z budżetem 750 mln zł, skierowany będzie do wszystkich firm mikro, małych i średnich. Drugi natomiast będzie miał charakter branżowy. Przeznaczone na konkurs 50 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdzieli pomiędzy przedsiębiorców z sektora MŚP działających w obszarze elektromobilności.

Jak będą oceniane wnioski?

Jak wynika z komunikatu MR, w ocenie wniosków o dofinansowanie brane będzie pod uwagę m.in. to, czy przeprowadzone przez firmę lub zlecone badania "miały kluczowe znaczenie dla opracowania bądź udoskonalenia danego wyrobu lub usługi". Punktowany będzie także "poziom innowacyjności danego rozwiązania – wymagany co najmniej na poziomie krajowym". Oznacza to, że nowe cechy wyrobu lub usługi powinny wyróżniać się na tle konkurencji na rynku wewnętrznym. Wyższy poziom innowacyjności oznaczać będzie większą (niż 1 punkt) liczbę punktów dla ocenianego projektu. Większą liczbę punktów za innowacyjność będzie można zdobyć również, "kiedy nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu będą mieć istotne znaczenie dla bezpośrednich odbiorców tego produktu". Jak podkreślono w komunikacie, w najbliższym konkursie nie będzie wymagane, aby wdrażane wyniki prac B+R chronione były patentem, prawem ochronnym lub były zgłoszone do ochrony patentowej.

Zobacz. Premier: zgłosiłam kilka zastrzeżeń do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Wideo z 1.02.2017)

Premier: zgłosiłam kilka zastrzeżeń do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwojutvn24

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterrstock