500 plus do rejestracji. Ta regulacja ma chronić nasze dane

Z kraju

ShutterstockProgram Rodzina 500 plus startuje od piątku

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program 500 plus, związana jest z przetwarzaniem na dużą skalę danych osobowych, co wymaga od ich administratorów dopełnienia określonych obowiązków - przypomina GIODO.

W opinii zamieszczonej na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podkreślono, że nie ma zagrożeń związanych z realizacją programu Rodzina 500 plus, jednak administratorzy danych muszą pamiętać, iż nadal ciążą na nich obowiązki wynikające z przepisów ogólnych, tj. z ustawy o ochronie danych osobowych.

Uwagi GIODO

GIODO wskazuje, że zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji programu powinna zgłosić gmina, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego i wydawania decyzji - zbiór powinien być zgłoszony przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy. Z kolei zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien być zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji - zgłoszenia powinien dokonać regionalny ośrodek pomocy społecznej. GIODO postuluje, by w związku z tym, iż miesięcznie do jego biura wpływa kilka tysięcy różnych zgłoszeń, administratorzy wpisywali w nazwie zbioru np. Program 500 plus, co znacznie usprawni pracę przy rejestracji zbiorów tworzonych na potrzeby realizacji programu. Więcej informacji można znaleźć na stronie GIODO.

Start w piątek

Program Rodzina 500 plus rusza 1 kwietnia w piątek. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz on-line. Na złożenie pierwszego wniosku są trzy miesiące. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) wsparcie będzie przysługiwać także na pierwsze. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają świadczenia na 3,7 mln dzieci.

Tak wygląda wzór wniosku 500 zł na dziecko

Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek?tvn24

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: