Od września 500 plus dla kolejnej grupy osób

Z kraju

Wiceminister rodziny o 500 plus dla osób niepełnosprawnychRadiowa Jedynka
wideo 2/3

Rząd planuje, by ustawa zakładająca wypłatę świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie obowiązywała od 1 września 2019 r. - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i Fundusz Solidarnościowy.

Świadczenie dla niepełnosprawnych

"Kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł" - napisano.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli suma wszystkich świadczeń wzrośnie powyżej 1600 złotych, jeśli zmieni się orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie musi wskazywać na całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).

Zgodnie z projektem 500 plus dla osób niepełnosprawnych będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i będzie realizowane jako zadanie zlecone. Przewidziano, że koszty obsługi świadczenia wyniosą 2,5 proc. wypłaty świadczeń.

Projekt przewiduje wejście w życie regulacji z dniem 1 września 2019 r.

Źródła finansowania

Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych, politycy PiS zapowiedzieli w maju.

Ówczesna rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała wówczas, że roczny koszt dla finansów publicznych takiego świadczenia wyniesie 3 mld zł. Rząd planuje sfinansować je z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - tu roczne przychody rząd szacuje na 1,7 mld zł - oraz z podatku od sprzedaży detalicznej, z którego wpływy - według prognoz - mają wynieść od 1,5 do 1,7 mld zł.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, podatek od sprzedaży detalicznej ma objąć przychody osiągnięte od dnia 1 września 2019 r. W wykazie zaznaczono jednak, że z uwagi na możliwość skorzystania przez KE z prawa do złożenia odwołania od wyroku SUE i przebiegu postępowania w drugiej instancji, zasadne jest przedłużenie terminu wpłat podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadziła ustawa z lipca 2016 r., ale pobór podatku został zawieszony do końca 2019 r.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

Zgodnie z ustawą źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Autor: mp//mmh / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock