500 plus z poprawkami. Sprawdź, co zmienił Sejm

Z kraju

TVN24 BiS500 plus z poprawkami. Zobacz, jakie zmiany wprowadzili posłowie

500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu, zasada "złotówka za złotówkę" stosowana przy świadczeniach wychowawczych od 2017 roku. To tylko niektóre z poprawek zgłoszonych dziś w Sejmie, podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzającej program 500 plus. Nie wszystkie z nich znalazły jednak uznanie w oczach komisji rodziny i polityki społecznej.

Przychylność posłów zyskały tylko poprawki zgłoszone przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Choć należy zaznaczyć, że nie są one rewolucyjne.

Jakie zmiany?

Po zmianach możliwe będzie składanie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemu bankowości elektronicznej.

Wcześniej resort pracy zakładał, że wnioski będzie można składać przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Nie będzie zatem wymagane osobiste stawienie się w urzędzie.

Zdecydowano również, że świadczenie nie będzie dzielone, gdy dziecko się urodzi lub skończy 18 lat w ciągu danego miesiąca.

Według innej z zaakceptowanych poprawek w przypadku opieki naprzemiennej dziecko zalicza się do rodzin obojga rodziców. Wprowadzono też zapis, że Rada Ministrów będzie uprawniona do podnoszenia zarówno wysokości świadczenia, jak i uprawniających do nich kryteriów.

Pojawiła się również poprawka ułatwiająca przyznawanie świadczeń samotnym rodzicom; dzięki niej - jak tłumaczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk - takie osoby płynnie otrzymają świadczenie, bez konieczności pozywania drugiego rodzica o alimenty.

Inna poprawka zgłoszona przez PiS ma na celu objęcie programem wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, bo - jak wskazała wcześniej Magdalena Kochan (PO), rząd w swoim projekcie uwzględnił rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, ale zapomniał o placówkach typu rodzinnego. Kolejna poprawka zwalnia z odsetek osoby, którym wypłacono świadczenie, choć im się ono nie należało, ale nie z ich winy; w takiej sytuacji będą musiały je zwrócić, ale bez odsetek.

Te dwie ostatnie poprawki były tożsame były z propozycjami PO.

Opozycja bez poparcia

Przepadły propozycje opozycji, która chciała wprowadzenia m.in. świadczenia na każde dziecko, bez kryterium dochodowego, wprowadzenia przy wypłacaniu świadczeń zasady "złotówka za złotówkę" dla osób nieznacznie przekraczających kryteria, umożliwienia wypłaty świadczenia, gdy starsze dziecko ukończy 18 lat. Wnioski dotyczyły także likwidacji kryteriów dochodowych dla samotnych rodziców wychowujących jedno dziecko, wprowadzenia górnego kryterium dochodowego w wysokości 2,5 tys. zł na osobę w rodzinie oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń przez ZUS.

Prace w Senacie

W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt ponownie został skierowany do komisji, która zebrała się w środę popołudniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez PiS. Komisja odrzuciła zaś wszystkie poprawki opozycji.

Autor: mb / Źródło: TVN24 BiS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24BiŚ

Raporty: