Bliżej zmian w programie 500 plus. Lista poprawek gotowa

TVN24 Biznes

Rafalska: w styczniu 2017 roku urodziło się o 4,2 tysiące więcej dzieci niż rok temutvn24
wideo 2/4

Propozycje zmian w ustawach dotyczących wsparcia rodzin, w tym 500 plus i żłobków znajdą się wśród tematów wtorkowego posiedzenia rządu.

Projekt nowelizacji zmian niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zakłada zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny.

Jakie zmiany w 500 plus?

Propozycje przygotowane przez MRPiPS przewidują m.in. uszczelnienie systemu - tak, by nie dochodziło do wyłudzania świadczenia 500 plus, gdy ono nie przysługuje - oraz ułatwienia w tworzeniu żłobków.

Jak poinformowano, celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie niepożądanych zjawisk, które zaobserwowano w trakcie pierwszego roku realizacji programu Rodzina 500 plus, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, deklarowanie zaniżonego dochodów oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Świadczenia rodzinne

Projekt ma dodatkowo doprecyzować niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, m.in. dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. Projekt ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wśród zmian zaproponowanych w projekcie jest też anulowanie planowanego od listopada br. wzrostu kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wzrostu wysokości świadczeń rodzinnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że weryfikacja ta zakłada wzrost kryteriów oraz wzrost niektórych świadczeń rodzinnych o ok. 5-7 zł. Resort argumentował, że podwyżkę zaplanowano w 2015 r, a po wprowadzeniu programu 500 plus (1 kwietnia 2016 r.) sytuacja rodzin się zmieniła - każda osoba, która spełnia kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, otrzymuje też świadczenie 500 plus na każde dziecko, bo kryterium uprawniające do niego to 800 zł na osobę w rodzinie (1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), a przy świadczeniach rodzinnych próg wynosi 674 zł (lub 764 zł).

Więcej miejsc w żłobkach

Projekt przewiduje ponadto zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. Według resortu mają one ułatwić zakładanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci i zwiększyć liczbę dostępnych w nich miejsc. MRPiPS szacuje, że w ciągu 2-3 lat utworzonych zostanie ok. 110 tys. miejsc, tak aby ok. 33 proc. dzieci w wieku 1-3 lata było objętych opieką instytucjonalną. Opłaty ponoszone przez rodziców spadłyby do ok. 400 zł miesięcznie. W projekcie przewidziano też zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny, mające dostosować ją do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej oraz rozszerzyć wiedzę na temat zniżek ofertowych przez podmioty uczestniczące w programie, zachęcić nowe firmy do włączania się w tę inicjatywę. Zaproponowano też, aby uprawnieni do Karty Dużej Rodziny byli również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali co najmniej trójkę dzieci.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock