500 plus także na pierwsze dziecko. Jest decyzja komisji senackiej

TVN24 Biznes

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Senacka komisja poparła we wtorek rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu Rodzina 500 plus. Zgodnie z nią prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.

500 plus na pierwsze dziecko

Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus także na pierwsze i jedyne dziecko, to jeden z projektów wchodzących w skład obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – gdy dochód nie przekracza 800 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 złotych netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji elektronicznej - od 1 lipca 2019 roku, a w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku. Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Czyli np. jeśli wniosek zostanie złożony w październiku, wnioskodawca nie otrzyma świadczenia za lipiec, sierpień ani wrzesień.

ZMIANY W RODZINA 500 PLUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Inne zmiany w programie Rodzina 500 plus

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin - liczony od dnia urodzenia dziecka - na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje - co do zasady - od miesiąca, w którym złożono wniosek. Nowela umożliwi także przyznanie - z zachowaniem ciągłości - świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć kolejny wniosek o świadczenie. Jak wynika z danych Centrum Informacyjnego Rządu, od 1 kwietnia 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego około 70 miliardów złotych (stan na marzec 2019 roku). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 miliona dzieci, czyli 52 procent wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 miliona dzieci. Po zmianach w 2019 roku na program trzeba będzie przeznaczyć około 31 miliardów złotych, a w 2020 roku - około 41 miliardów złotych.

Autor: mb / Źródło: PAP

Raporty: