500 plus i 300 plus. Wnioski można już składać nową drogą

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Od dzisiaj wnioski o świadczenia Rodzina 500 plus i Dobry start będzie można składać w urzędzie lub listownie. Nadal można również korzystać z drogi internetowej.

- Cieszę się, że wiele rodzin złożyło wnioski za pośrednictwem internetu. 1 sierpnia otwieramy furtkę dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z urzędnikiem - powiedziała Bożena Borys-Szopa, minister rodziny.

- Od czwartku wszyscy zainteresowani będą mogli udać się do urzędu lub wniosek wysłać pocztą. To też jest bardzo dobre rozwiązanie - dodała.

Wniosek o 500 plus

Od początku lipca wnioski o świadczenia z programów Rodzina 500 plus i Dobry start można składać za pośrednictwem internetu. Dotychczas w ten sposób złożono 2,57 miliona wniosków o 500 plus i 1,58 miliona o wyprawkę szkolną. Najwięcej wniosków o świadczenie 500 plus złożono w województwach mazowieckim (420,6 tysiąca), śląskim (344,4 tysiąca), wielkopolskim (251,9 tysiąca), małopolskim (209,8 tysiąca) i dolnośląskim (208,1 tysiąca). Z kolei o świadczenie z programu Dobry start najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województw mazowieckiego (241,6 tysiąca), śląskiego (220,6 tysiąca), wielkopolskiego (146,4 tysiąca), małopolskiego (129,1 tysiąca) i dolnośląskiego (118,4 tysiąca).

Od 1 sierpnia wnioski o 500 plus i Dobry start można składać także bezpośrednio w urzędzie lub wysyłając listem. - Te osobiste relacje z często dobrze znanym sobie urzędnikiem są dla wielu osób bardzo ważne. A oba rozwiązania – składanie wniosków online i tradycyjnie – idealnie się uzupełniają. I są tak samo ważne i skuteczne - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Wypłata świadczeń

Program Rodzina 500 plus w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie z programu Dobry start w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie będą mogli ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

W przypadku dotrzymania powyższych terminów, rodzinie z jednym dzieckiem zostanie wypłacone do końca roku 3300 złotych świadczeń (3000 złotych - 500 plus i 300 złotych - Dobry Start).

Autor: mb / Źródło: PAP

Raporty: