500 plus. Lawina wniosków o świadczenie na kolejny rok

Z kraju

Rafalska: w 2018 roku o 300 mln zł więcej na program Maluch plusTVN24 BiS
wideo 2/3

Do końca października złożono 2 miliony 566 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia z programu 500 plus, wydano już 2 miliony 186 tysięcy decyzji w sprawie wypłaty środków - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. W nowym okresie świadczeniowym wprowadzono kilka zmian dotyczących programu.

Nowy okres świadczeniowy w programie 500 plus rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać od początku sierpnia. Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogły liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

FORMULARZ O USTALENIE 500 PLUS OD PAŹDZIERNIKA 2017

Marczuk zwrócił uwagę, że najwięcej wniosków złożono w sierpniu - 2 mln 114 tys. - Gminy dobrze sobie poradziły z wydawaniem decyzji. To było kluczowe, aby rodziny miały ciągłość w wypłacie świadczenia - mówił.

Zmiany

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Marczuk zaznaczył, że jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Więcej maluchów

Wiceminister podkreślił, że jednym z efektów 500 plus jest wzrost liczby urodzeń. - Trzeba mieć nadzieję, że te wzrosty będą się utrzymywać. Pamiętajmy, że zgodnie z prognozami, które były sporządzone w poprzednich latach, mieliśmy obserwować spadek liczby urodzeń, a nie wzrost. Życzylibyśmy sobie, żeby tych urodzeń było jeszcze więcej - powiedział. Jak zaznaczył, na decyzję o posiadaniu dziecka może wpłynąć dobra sytuacja na rynku pracy oraz działania rządu, które mają polepszyć opiekę nad najmłodszymi. - Trwa nabór do programu Maluch plus, który ma upowszechnić opiekę nad dziećmi - przypomniał. - Wydaje się, że wszyscy zrozumieliśmy, że demografia jest bardzo ważna. Dołączają pracodawcy, zwłaszcza organizacje pozarządowe. Duża w tym też rola samorządów. Wszyscy mobilizują się, aby inwestować w kapitał ludzki - dodał Marczuk.

Bez wyrównania

Złożenie wniosku w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Złożenie wniosku później niż w październiku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Główne zasady programu 500 plus pozostały bez zmian: wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Autor: ps/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock