Lawina wniosków do ZUS. "Zainteresowanie jest ogromne"

[object Object]
500 plus dla niepełnosprawnych zmienione w Senacietvn24
wideo 2/7

Ponad 160 tysięcy osób złożyło wnioski o wypłatę świadczenia określanego jako 500 plus dla niepełnosprawnych - poinformowała w niedzielę w prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Dodała, że od 4 października wnioski o dodatek będzie można złożyć przez internet.

Rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych – zgodnie z przepisami ustawy – rozpocznie się 1 października, czyli w momencie, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Tysiące wniosków

Prezes ZUS poinformowała w Radiu Zet, że od 2 września, czyli od momentu kiedy udostępniono formularz wniosku o tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych, do zakładu wpłynęło już ponad 160 tys. wniosków. - Z kolei 790 tys. osób odwiedziło nasze sale obsługi klienta, by uzyskać informacje na temat tego świadczenia. To pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne - przyznała prof. Uścińska. Zaznaczyła, że w grupie 160 tys. osób, które złożyły już wnioski, ok. 49 proc. posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

- W pozostałych przypadkach będą orzekać nasi lekarze orzecznicy. (...) To są osoby niesamodzielne, więc lekarze orzecznicy będą także udawać się do ich miejsca zamieszkania - dodała. Prezes ZUS mówiła, że od 4 października wnioski będzie można złożyć także przez internet - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Podkreśliła, że do wniosku będzie można dołączyć załączniki z dokumentacją potwierdzającą prawo do świadczenia.

500 plus dla niepełnosprawnych

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Składki ZUS

Prof. Gertruda Uścińska była również pytana w Radiu Zet, czy ZUS jest w stanie udźwignąć koszty zapowiadanych przez premiera Mateusza Morawieckiego zmian w składkach, płaconych przez przedsiębiorców. Wyjaśniła, że z wyliczeń wynika kwota około 1,2 mld zł. - Ta granica ostatecznie stanęła na przychodach 120 tys. rocznie, 10 tys. miesięcznie. Natomiast generalnie zachowano to, na czym nam zależało, żeby ta składka (...) nie była mniejsza od tego minimum, czyli nie może być mniejsza od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie większa od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - mówiła. - Generalnie chodzi o to, że to muszą być rozwiązania bezpieczne też dla systemu, muszą być to rozwiązania takie, które w przyszłości jednak dają jakąś podstawę później do ustalania prawa do emerytury. Wydaje mi się, że ta teraz przedstawiona propozycja spełnia te wymagania tego bezpieczeństwa - powiedziała prezes ZUS. Podkreśliła również, że jest "cały katalog tych ulg, zwolnień, które pozostają".

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości