Premier obiecuje 500 plus dla kolejnej grupy osób

Z kraju

Premier: stały dodatek dla niepełnosprawnych powyżej 18. roku życiatvn24
wideo 2/9

W najbliższych kilku miesiącach chcemy przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 złotych - powiedział w niedzielę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

W niedziele w Krakowie odbyła się konwencja regionalna PiS. Jako pierwszy swoje przemówienie wygłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. - Mamy nowe propozycje dla osób niepełnosprawnych, mamy kolejny "plus" do naszej piątki. Będzie o nim mowa - zapowiedział. Dodał, że taką propozycję przedstawi premier Mateusz Morawiecki.

- Mamy zgodnie z obietnicą (...) Fundusz Solidarnościowy, spływają do niego pierwsze pieniądze, i zgodnie z obietnicą sprzed roku chcemy przeznaczyć te środki i te z wygranego procesu ws. podatku handlowego na comiesięczny, stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenie jakiegokolwiek życia samodzielnie - powiedział premier.

- Tym ludziom chcemy w jak najkrótszym czasie, w najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki społecznej stały, comiesięczny dodatek - mówił szef rządu. Jak zaznaczył, będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie i będzie dotyczyło osób powyżej 18. roku życia.

40 dni protestu opiekunów osób niepełnosprawnych

Warto przypomnieć, że podobny postulat zgłaszali opiekunowie osób niepełnosprawnych i ich podopieczni podczas protestu, który trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku. Domagali się oni zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Tego postulatu jednak wtedy nie zrealizowano. Ostatecznie parlament uchwalił, a prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Zgodnie z pierwszą ustawą renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł. Druga zakładała wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki medycznej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

WAŻNE > "Wielki nietakt ze strony premiera". Komentarz Iwony Hartwich, jednej z liderek sejmowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w 2018 roku

W kwietniu ub.r. Mateusz Morawiecki zapowiedział też utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Źródła przychodów funduszu stanowi obowiązkowa składka w wysokości 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, ale także tak zwana danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

Autor: mp / Źródło: PAP