Senacka komisja za zmianami w "500 plus dla niepełnosprawnych"

Z kraju

Łukasz Schreiber o 500 plus dla niepełnosprawnych tvn24
wideo 2/6

Świadczenie uzupełniające, czyli tak zwane 500 plus dla niepełnosprawnych, będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych – przewiduje poprawka, którą poparła komisja senacka. Wyłączona z limitu ma być renta rodzina, a nie jak wcześniej ustalił Sejm, także emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy.

We wtorek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej rozpatrywała projekt w sprawie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W posiedzeniu uczestniczyli wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz i Kazimierz Kuberski, a także przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

Złotówka za złotówkę

Członkowie komisji poparli szereg poprawek zaproponowanych przez senator Prawa i Sprawiedliwości Bogusławę Orzechowską.

Poprawki przewidują, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł, nie zostaną pozbawione tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Te osoby otrzymają po prostu niższe świadczenie, którego wysokość będzie zależna od sumy pozostałych świadczeń (podobnie rozwiązanie zaproponowano w pierwotnych założeniach do ustawy).

Zgodnie z brzmieniem ustawy ustalonym w połowie lipca w Sejmie świadczenie w wysokości 500 zł przysługiwałoby wyłącznie osobom, które otrzymują świadczenia, np. rentę, w kwocie nieprzekraczającej 1100 zł brutto.

Wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz wyjaśniał, że ta poprawka wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". - Osoby, które na przykład przekroczą o niewielką kwotę 1100 złotych, oczywiście otrzymają uzupełnienie do 1600 złotych - wyjaśnił.

Los poprawki PO

Poprawki zaproponowane przez PiS i przyjęte przez komisję przewidują także, że do progu 1600 zł świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie będzie wliczana renta rodzinna.

- W ten sposób osoby niepełnosprawne, pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie – argumentowała senator Orzechowska.

Dodała też: - Łączny koszt obecnie szacowany wprowadzenia tej poprawki wyniósłby około 4,5 miliarda złotych, a przewidywana liczba osób – około 800 tysięcy.

Przyjęta wcześniej przez Sejm poprawka PO-KO przewidywała, że do kwoty ograniczającej prawo do świadczenia uzupełniającego nie byłby wliczany dochód z tytuły renty rodzinnej, ale też emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odrzucone poprawki

We wtorek komisja odrzuciła poprawki Jana Rulewskiego (niezrzeszony) przewidujące m.in. objęcie tym świadczeniem niepełnosprawnych osób niepełnoletnich (senator zgłaszał dwie poprawki w tej sprawie – zgodnie z jedną z nich świadczenie przysługiwałoby osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek, w drugiej natomiast senator proponował ustalenie kryterium wieku na poziomie 16 lat).

Rulewski proponował też m.in. wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia uzupełniającego.

Wiceminister Michałkiewicz powiedział, że świadczenie będzie podnoszone "w zależności od możliwości finansowych".

500 plus dla niepełnosprawnych

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym Senatu, które rozpoczyna się w środę. Ma wejść w życie 1 października 2019 roku.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock