Rodzice składają wnioski o 500 plus na kolejny rok. Najnowsze dane

Z kraju

Wiceminister Bartosz Marczuk o wnioskach o 500 plustvn24
wideo 2/6

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o 500 plus, by zagwarantować sobie ciągłość wypłaty świadczenia oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. Dokumenty możemy złożyć w urzędzie lub przez internet. Do 30 sierpnia złożono blisko 2 milionów wniosków na nowy okres zasiłkowy, podczas gdy obecnie świadczenie trafia do ponad 2,6 mln rodzin.

Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim - ponad 297 tys., śląskim - przeszło 204 tys., wielkopolskim - niemal 199 tys. i małopolskim - prawie 195 tys. Najmniej wniosków jest w woj. podlaskim - 55 tys., lubuskim - 47 tys. i opolskim - 37 tys.

Przypomnijmy, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października.

500 plus bez przerwy

- Jeżeli dzisiaj złożymy wniosek, to mamy ustawową gwarancję, że będziemy otrzymywać 500 plus bez przerwy - mówi w TVN24 Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Jak dodaje wiceminister, rodzice złożyli już "w okolicach" dwóch milionów wniosków. - Na 2,5-2,6 mln rodzin, także to jest niesamowicie duża liczba. To co szczególnie cieszy, że bardzo dużo tych wniosków około 30 procent wędruje do gmin online - wskazuje Bartosz Marczuk.

Obecny okres świadczeniowy kończy się we wrześniu.

Formularz na nowy okres świadczeniowy.

Różne sposoby

Wniosek o świadczenie 500 plus możemy złożyć w prosty sposób online poprzez cztery kanały: stronę Obywatel.gov.pl, portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS - PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Taka możliwość występuje w 20 bankach w Polsce. Jednym z nich jest PKO BP, który w środowym komunikacie przypomniał, że złożenie wniosku powinno zająć zaledwie kilka minut. "Wystarczy wejść po zalogowaniu do konta w zakładkę e-urząd. Część danych, takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, nr telefonu, adres email i numer rachunku bankowego, zostanie uzupełniona automatycznie, co znacznie przyspiesza jego wypełnienie - napisano.

"Następnie dane z wypełnionego wniosku są przesyłane do systemu administracji publicznej Emp@tia. Na wskazany we wniosku adres e-mail wysyłane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. UPO. Weryfikacją wniosku, przetwarzaniem danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany przez osobę wnioskującą" - dodano.

Wypełniony wniosek można też złożyć osobiście w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego na poczcie. Ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków Ministerstwo Cyfryzacji już przed kilkoma dniami zachęcało jednak do korzystania ze ścieżki online.

Jak wypełnić wniosek krok po kroku? Zobacz nasz poradnik.

Ważna zmiana

Przypomnijmy, że 1 sierpnia weszła w życie ustawa, która wprowadza zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy - aby otrzymać świadczenie - muszą mieć ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Obowiązek ustalenia alimentów dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500 plus. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci. Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500 plus pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego. Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączone zaświadczenie o alimentach, urząd przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony. Gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ile rodzin

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem z programu Rodzina 500 plus w lipcu 2017 roku objęto już ponad 3,992 mln dzieci do 18 lat. W całej Polsce programem jest objętych 57,9 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło 13,9 mld złotych, od początku trwania programu - 31,2 mld złotych.

Autor: mb/tol/ms / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: pexels.com/

Raporty: