400 tysięcy rodzin wciąż nie złożyło wniosku o 500 plus

Z kraju

ShutterstockWnioski w programie złożyło już 2,3 mln osób

Ponad 2,3 mln osób złożyło dotychczas wnioski w programie Rodzina 500 plus – poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Uprawnionych do świadczenia jest 2,7 mln rodzin.

- Realizacji programu +Rodzina 500 plus+ przyświecały trzy podstawowe cele. Pierwszy cel – pronatalistyczny przewiduje, że program wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 tys. – są to szacunki własne ministerstwa w oparciu o prognozę GUS – powiedziała minister w Sejmie. Planuje się, jak mówiła, że w perspektywie 10 lat wskaźnik dzietności wzrośnie z 1,29 do 1,6. Celem programu jest też, jak podkreślała inwestycja w kapitał ludzki. - Ten cel łączy się z ideą budowania konkurencyjnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności społeczeństwa – powiedziała Rafalska. Trzeci cel programu 500 plus to, jak mówiła, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych. - Z naszych szacunków wynika, że dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego ubóstwo może spaść 3 punkty procentowe, natomiast zagrożenie ubóstwem pośród dzieci i młodzieży do 17 roku życia zmaleje z 23,3 do 11 proc. – dodała. Rafalska mówiła, że na 32 kraje UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 21 płaci powszechne świadczenia, adresowane do wszystkich rodzin. „W Polsce dotychczas takiego świadczenia nie było. Nasze świadczenie od drugiego dziecka ma uniwersalny charakter” – wskazała. - Mówimy również o pozytywnych skutkach ekonomicznych programu. Eksperci wskazują na pozytywne efekty programu 500 plus w postaci szybszego wzrostu gospodarczego – przekonywała.

Pół miliona e-wniosków

Minister podała, że zgodnie ze stanem na 10 maja wnioski w programie złożyło już 2,3 mln osób, z czego prawie 1,8 mln w formie papierowej w urzędach, a 515 tys. drogą elektroniczną, głownie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Z wyliczeń MRPiPS wynika, że uprawnionych jest 2,7 mln rodzin. - Jeśli chodzi o liczbę rozpatrzonych już przez gminy wniosków, z których wydano już decyzje, to na 10 maja jest to prawie milion decyzji. Oczywiście te dane są płynne, bo ilość wydanych decyzji lawinowo rośnie – powiedziała. Dodała, że dotychczas wypłacono ponad 590 mln zł. - Wszystkie zapotrzebowania składane przez gminy dotyczące zabezpieczenia finansowego są na bieżąco realizowane - zadeklarowała. Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Zgodnie z jego zapisami świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu (do 30 czerwca 2016 roku), rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Złożyliśmy wniosek o 500 plus. Co dalej?

Autor: //bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: