Miliardy na drogi. Ministerstwo zatwierdziło plan inwestycji

Z kraju

Samochodem po Europie. Zobacz ile zapłacisz na autostradachTVN24 BiS
wideo 2/5

Ponad 3,75 miliardów złotych - tyle wynosi łączny koszt zatwierdzonych przez resort infrastruktury i budownictwa programów inwestycji drogowych na najbliższe lata.

Chodzi m.in. o inweztycje związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych.

Jak poinformował resort, zadania te mają poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycje będą realizowane w ośmiu województwach:

Województwo lubelskie

1. Korekta przebiegu DK 74 przez miejscowość Szczebrzeszyn Inwestycja obejmuje budowę drogi po nowym śladzie o długości 3,9 km, budowę skrzyżowań w miejscu „wyłączenia” nowego przebiegu DK 74 z przebiegu istniejącego oraz w miejscu jego „włączenia” do przebiegu istniejącego DK 74. Przebudowane zostaną również drogi innych kategorii na odcinkach włączeń do DK 74, zbudowane drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny po obu stronach nowego odcinka DK 74, odwodnienia DK 74, kanał technologiczny oraz nowa infrastruktura do ruchu pieszych. Przeprowadzony zostanie też szereg działań modernizacyjnych, w tym poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. przez budowę oświetlenia i wykonanie oznakowania oraz budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów przeciwhałasowych. Okres realizacji robót: 2024 - 2025 r.

2. Rozbudowa DK 74 na odcinku Frampol – Gorajec Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m. Wykonana zostanie także korekta wysokościowa niwelety drogi, remont istniejących obiektów mostowych, przebudowa istniejących przepustów, skrzyżowań, korekta łuków poziomych, przebudowa istniejącego chodnika oraz budowa nowego, a także wykonanie nowej zatoki autobusowej i budowa kanału technologicznego. Okres realizacji robót: 2018 - 2020 r.

3. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 83 km wraz z siecią dróg dojazdowych. Zbudowanych zostanie również 5 węzłów drogowych (Kąkolewnica, Radzyń Podlaski Północ, Radzyń Podlaski Południe, Borki, Firlej), MOP-y, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska. Zbudowane i przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Okres realizacji robót: 2022 – 2024 r.

4. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi nr S17 Inwestycja polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17 będącego obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w województwie lubelskim. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę o długości 9,58 km w ciągu drogi nr 17. Dodatkowo wykonane zostaną 2 węzły drogowe: Tomaszów Północ i Tomaszów Południe, drogi dla obsługi przyległego terenu, z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, obiektów inżynierskich, zbudowane i przebudowane urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj: 2017 – 2021 r.

5. Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez wybudowanie nowego mostu dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A. Inwestycja obejmuje budowę mostu wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 200 m. Okres realizacji robót: 2020 - 2021 r.

Plan inwestycji drogowych - część 1 mib.gov.pl/

Województwo Mazowieckie

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK 57 w miejscowości Maków Mazowiecki Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 57 w miejscowości Maków Mazowiecki, gdzie powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku DK 57 o długości 582 metrów. Okres realizacji robót: 2017 r.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło. Inwestycja zakłada też przebudowę istniejących i budowę nowych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, a także przebudowę skrzyżowań i przepustów. Przebudowane zostaną istniejące i zbudowane nowe zatoki autobusowe oraz wykonany kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Okres realizacji robót: 2020 – 2022 r.

3. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 14,8 km od zakończenia węzła „Lubelska”, usytuowanego we wsi Majdan koło Wiązownej. Następnie autostrada przebiegnie na wschód, przecinając istniejącą drogę krajową nr 2 z Warszawy do Mińska Mazowieckiego nieco na południe od Halinowa, gdzie powstanie węzeł „Konik”. Dalej autostrada przetnie linię kolejową z Warszawy do Mińska i omijając od północy zabudowę wsi Dębe Wielkie włączy się w oddaną w 2012 r. autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Okres realizacji robót: 2017 – 2020 r.

4. Budowa autostrady A2 Warszawa – wschodnia granica państwa Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 35,99 km, która będzie przebiegała przez powiaty: miński, węgrowski i siedlecki oraz gminy: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Siedlce i Skórzec. Okres realizacji robót: 2018 – 2024 r.

Województwo opolskie

1. Przebudowa przepustu drogowego w Sieronowicach Inwestycja zakłada przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 88 w miejscowości Sieroniowice. W ramach zadania przebudowany zostanie przepust pod drogą krajową. Okres realizacji robót: 2018 r.

2. Budowa mostu w Zawadzie Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Jemielnica w ciągu drogi krajowej 45 w miejscowości Zawada. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji robót: 2020 r.

3. Budowa mostu w Zawadzie II Inwestycja zakłada budowę mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zawada. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most, po którym poprowadzony zostanie nowy odcinek drogi krajowej o długości 200 metrów. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji zadania: 2020 r.

4. Budowa mostu w Mochowie Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Osobłoga na drodze krajowej nr 40 w miejscowości Mochów. W ramach zadania wybudowany zostanie most, po którym poprowadzony zostanie odcinek drogi krajowej. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji robót: 2019 – 2020 r.

5. Budowa obwodnicy Myśliny Inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 3,15 km. Docelowo obwodnica będzie stanowić kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o łącznej długości 9,6 km. Okres realizacji zadania: 2018 - 2021 r.

Plan inwestycji drogowych - część 1 mib.gov.pl/

Województwo warmińsko-mazurskie

1. Budowa mostu w Skomętnie Wielkim Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Kalinkę na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Skomętno Wielkie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie most wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 60 metrów. Jednocześnie rozebrany zostanie most tymczasowy. Realizacja robót: 2019 r.

Województwo Wielkopolskie

1. Bezpieczniej w Rokoszy i Spławie Inwestycja obejmuje dwa odcinki drogi krajowej nr 92 pomiędzy 29,050 km – 29,550 km i 37,453 km – 37,493 km. W ramach zadania wybudowane zostaną pasy lewoskrętne wraz z wyspami kanalizującymi ruch. Ponadto w miejscowości Spławie przebudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami. Lata realizacji robót: 2017 – 2018 r.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 22

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje - granica województwa wielkopolskiego/pomorskiego. Podniesiona zostanie nośność nawierzchni. Zamontowane zostaną ogrodzenia i bariery ochronne, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej. Lata realizacji robót: 2021 – 2022 r.

Województwo podkarpackie

1. Budowa mostu w Stefkowie Inwestycja zakłada budowę mostu przez potok w ciągu drogi krajowej nr 84 w miejscowości Stefkowa. Lata realizacji robót: 2019 – 2020 r.

2. Budowa mostu w Duńkowicach

Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Stara Wisznia w ciągu drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Duńkowice. Most będzie miał 100 metrów długości. Lata realizacji robót: 2019 – 2020 r.

Województwo łódzkie

1. Bezpieczniej w Poddębicach Inwestycja w miejscowości Poddębice obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z kilkoma drogami. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zapewnienie lepszej czytelności skrzyżowania kilku dróg lokalnych z drogą krajową oraz spowolnienie ruchu. Lata realizacji robót: 2018 – 2019 r.

Województwo zachodniopomorskie

1. Budowa drogi na odcinku Bobolice – Szczecinek Inwestycja zakłada budowę drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek. Polega ona na budowie drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim o długości 24,5 km. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, przez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Lata realizacji robót: 2022 – 2025 r.

Autor: msz//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Tagi:
Raporty: