Cudzoziemcy chcą mieszkać w Polsce. Zobacz, kto dostaje prawo pobytu

Z kraju

Ukraińcy mogą wjechać do UE bez wizy na 90 dnitvn24bis
wideo 2/6

Liczba cudzoziemców, którzy mają pozwolenia na pobyt w Polsce, przekroczyła 300 tysięcy. Najwięcej decyzji wydał wojewoda mazowiecki - 100 tysięcy, najmniej wojewoda świętokrzyski - 3,5 tysiące - poinformował we wtorek Urząd do Spraw Cudzoziemców.

- Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz - podkreślił rzecznik urzędu Jakub Dudziak. Cudzoziemcom, chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza), urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom.

Kto przyjeżdża

Od 2014 r. liczba cudzoziemców w województwie mazowieckim, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, wzrosła dwukrotnie. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (36 tys. osób). Kolejnymi najbardziej licznymi grupami na Mazowszu są obywatele Wietnamu (9,5 tys.), Chin (6 tys.), Białorusi (5,5 tys.), Indii (3,5 tys.), Rosji (3 tys.), Francji (2,7 tys.), Wielkiej Brytanii (2 tys.), Niemiec (2 tys.) oraz Turcji (1,7 tys.)

Ponad połowa cudzoziemców w województwie mazowieckim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby młode (w wieku 20–39 lat). Co czwarty (26 proc.) ma od 40 do 59 lat, a 14 proc. to osoby poniżej 20. roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 57 tys. osób, w porównaniu do 43 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów pozwoleń dominują zezwolenia na pobyt czasowy – 55 proc., pobyt stały – 20 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE - 17 proc.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP