Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Z kraju

Minister Maląg o programie Dobry StartRadiowa Jedynka
wideo 2/3

300 złotych na wyprawkę szkolną - to środki jakie mogą otrzymać rodzice z programu Dobry Start. Wsparciem może zostać objętych w tym roku szkolnym nawet 4,6 miliona uczniów. Trzeba się jednak pospieszyć, bo czas na złożenie wniosku upływa wraz z końcem listopada.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od lipca do końca października złożonych zostało 3,2 miliona wniosków o środki z programu Dobry Start. W tym czasie wypłacono 4,4 miliona świadczeń na łączną kwotę blisko 1,32 miliarda złotych.

Wniosek o Dobry Start

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 złotych.

Wniosek można złożyć przez portal Emp@tia, PUE ZUS lub stronę internetową banku. Można także skorzystać z metody tradycyjnej. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (na przykład w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie odpowiemy na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo jeśli złożymy go po terminie. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem listopada. Jeśli nie zrobi się tego do dnia - pieniądze przepadną.

W przypadku wniosków składanych w listopadzie świadczenie będzie wypłacane do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nie wszystkie dzieci

Świadczeniem Dobry Start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

W pierwszym roku działania programu wypłacono łącznie ponad 4,3 miliona świadczeń Dobry Start. W ubiegłym roku program kosztował 1,305 miliarda złotych. Zgodnie z szacunkami, w 2019 roku program będzie kosztował 1,442 miliarda złotych.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock